Newsy

Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD w Tarnowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Zgodnie z wieloletnią tradycją 19 stycznia w tarnowieckim sanktuarium odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Z grupą kleryków przybyli: ks. dr Paweł Pietrusiak – Rektor Seminarium oraz Ojciec Duchowny ks. mgr Jacek Szczęch. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół WSD z naszej parafii gościli też rodziców księży i kleryków z Gogołowa, Lipinek, Jasła i Cieklina.

Pośród księży zgromadzonych przy ołtarzu, symbolicznie w postaci relikwii, obecny był patron tego dnia i patron naszej diecezji – Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar. Także i w kazaniu, ksiądz Rektor przywołał postać świętego przypominając jego wielkie zaangażowanie w pracę duszpasterską, ukazując jednocześnie wielką wagę kapłaństwa dziś i ogrom trudności piętrzących się przed kapłanami w obecnych czasach.
„To on zostawił tutaj na naszych terenach piękną praktykę pierwszych czwartków i pierwszych piątków, i wielkiego rozmiłowania w Najświętszym Sakramencie i wielkiego rozmiłowania w kulcie Najświętszego Serca. Świętych kapłanów i odważnych … takich kapłanów wychowała epoka i pokolenie świętego biskupa Pelczara. I odważnych kapłanów potrzeba nam także dzisiaj, którzy nie są jak nieme psy – które nie szczekają, milkną kiedy nadchodzi wilk… A trzeba szczekać, trzeba ostrzegać. (…) U stóp Matki Najświętszej Tarnowieckiej, w dniu kiedy wspominamy Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, patrona naszej diecezji prośmy za tych naszych braci kleryków formujących się w naszym seminarium, o te trzy cnoty: o mądrość, o świętość i o odwagę w ich przyszłym życiu kapłańskim. A my wszyscy czujmy się współodpowiedzialni za to. Bo jakość jak i czytelność całej wspólnoty Kościoła w znacznej mierze zależy od świętości, mądrości i odwagi ich pasterzy. O to módlmy się z całego serca”.

Na zakończenie Eucharystii uczestnicy uczcili Relikwie Świętego Biskupa Józefa Sebastiana, następnie gromadząc się przy szopce wszyscy mieli okazję podzielić się opłatkiem, wyrazić wzajemną życzliwość w słowach serdecznych życzeń.

Po przejściu do Domu Pielgrzyma, spotkanie trwało przy gorącej herbacie i słodkim poczęstunku podarowanym przez życzliwe osoby. Tutaj była okazja do bliższego poznania z przybyłymi gośćmi. Klerycy – sympatyczni młodzi ludzie, pełni entuzjazmu z wiarą patrzący w przyszłość – chętni do rozmów. Jak zawsze, zaprezentowali krótkie przedstawienie jasełkowe. Pewno kiedyś niektórzy podejmą pracę w naszej parafii.

Dobrze było wyjść z domu i miło spędzić trochę czasu – dopóki jeszcze brzmi kolęda. Dobrze jest z bliska zobaczyć i odczuć, że jesteśmy wspólnotą, że tak wielu z nas myśli i czuje podobnie, tak wielu z nas naprawdę ceni te same wartości, chociaż coraz ciszej o tym się mówi.

Małgorzata Patrzyk