Galerie 2019 Newsy

Uczcili pamięć założycieli harcerstwa

Wpisany przez Natalia Janowiec

Na posterunku padłeś jak przystało

Synowi Polski – życie dałeś młode

I dziś przed Bogiem możesz stanąć śmiało

Aby niebieską legię wziąć w nagrodę.

Bo życie Twoje było jednym bojem,

Cichym, lecz ciężkim, bez rozgłosu sławy

Teraz nań możesz spojrzeć ze spokojem

Wszystkoś w nim złożył na ołtarzu sprawy.

Wśród dni minionych ziemskiego łańcucha

Byłeś tym szałem, co niebo otwiera,

Byłeś tym siewcą, co pewności ducha

Rozrzuca ziarno, lecz plonu nie zbiera.

I żeś nie szukał szczęścia, ni spoczynku

Aniś przed wrogiem nie uchylił głowy,

Teraz w niebieskim stanąłeś ordynku

Rycerzu Polski – Sługo Chrystusowy. (Olga Małkowska)

W dniu 15 stycznia harcerki i harcerze należący do ZHP, ZHR i FSE wspólnie wraz z Duszpasterstwem Harcerek i Harcerzy Diecezji Rzeszowskiej oraz ks. Wojciechem Środoniem zebrali się, aby upamiętnić rocznicę śmiecić założycieli harcerstwa – Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Pamięć o tych dwóch niezwykłych instruktorach została uczczona poprzez Mszę Święta, która odbyła się w kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Następnie po niej odbył się spacer pamięci, który zatrzymał się w trzech symbolicznych miejscach: pomniku Lisa-Kuli, tablicy upamiętniającej Olgę i Andrzeja Małkowskich oraz kamieniu upamiętniającym 100- lecie harcerstwa. Bardzo ważne w rozwoju młodego człowieka jest pamięć o tak ważnych dla harcerstwa instruktorach, których życie powinno być dla młodzieży wielkim przykładem patriotyzmu i ideowości.

Tekst: J. Szuberla

Fot. M. Nędza