Newsy

Diakoni na praktyce duszpasterskiej

Wpisany przez Tomasz Nowak

9 lutego 2019 r. jedenastu diakonów diecezji rzeszowskiej rozpocznie praktykę duszpasterską w parafiach. To jeden z ostatnich etapów przygotowań przed przyjęciem święceń kapłańskich, które odbędą się 8 czerwca 2019 r.

1 lutego 2019 r., podczas Mszy św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, bp Jan Wątroba wręczył diakonom aplikaty do parafii, gdzie odbędą praktyki duszpasterskie.

W homilii Biskup Rzeszowski, nawiązując do Listu do Hebrajczyków, zwrócił uwagę na solidarność Jezusa Chrystusa z grzesznikami. „Jezus Chrystus, Kapłan, Pośrednik, ten który jedna ludzi z Bogiem, ten, który jest solidarny z grzesznikami, powinien być wzorem każdego duszpasterza” – podkreślił hierarcha. Omawiając różne aspekty pracy duszpasterskiej kaznodzieja mówił o korelacji poświęcenia i satysfakcji. „Praca duszpasterska wiąże się z trudem i potrzebą kreatywności, ale jednocześnie daje ogromną radość i rodzi entuzjazm” – powiedział duchowny.

Praktyki diakonów ukierunkowane są na kilka aspektów, m.in.: liturgiczny i katechetyczny. Diakoni będą m.in. głosić homilie podczas Mszy św. i kazania podczas nabożeństw Gorzkich Żali, a także przewodniczyć nabożeństwom. Oprócz udziału w liturgii będą zdobywać doświadczenie katechetyczne, prowadząc lekcje religii w szkołach oraz zapoznają się z pracą w kancelarii parafialnej i duszpasterstwem grup, stowarzyszeń i ruchów działających w parafii.

W tym roku praktyka diakonów potrwa od 9 lutego do 21 kwietnia.

Podstawę prawną odbywania praktyki diakońskiej podaje Kodeks Prawa Kanonicznego: „Po zakończeniu okresu studiów, diakon powinien przez odpowiedni czas, określony przez biskupa lub wyższego przełożonego, pracować w duszpasterstwie, wykonując święcenia diakońskie, zanim zostanie dopuszczony do prezbiteratu” (kan. 1032 § 2).

Miejsce praktyk poszczególnych diakonów:

 1. Kamil Bambrowicz – Niechobrz
 2. Hubert Cop – Brzeziny
 3. Jakub Gunia – Rzeszów, parafia św. Mikołaja
 4. Mateusz Juszczyk – Medynia Głogowska
 5. Arkadiusz Król – Nienaszów
 6. Jarosław Młodecki – Kolbuszowa, parafia Wszystkich Świętych
 7. Jakub Oczkowicz – Zaczernie
 8. Bartłomiej Ołyniec – Dobrzechów
 9. Grzegorz Petka – Palikówka
 10. Dominik Wacław – Gorlice, parafia św. Andrzeja Boboli
 11. Rafał Wesołowski – Chmielnik Rzeszowski

Na zdjęciu diakoni tuż po święceniach diakonatu. Boguchwała, 12 maja 2018 r. (tn)