Galerie 2019 Newsy

Gorlice: Jadwiżański Wieczór Uwielbienia

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W tę formę wdzięczności Bogu i uwielbieniu Go angażuje się coraz więcej osób. 31 stycznia 2019 r., we wspomnienie św. Jana Bosko świątynia parafii pw. św. Jadwigi Królowej wypełniła się nie tylko parafianami, przybyło wiele osób z sąsiednich parafii, a także z odległych miejscowości, by kolejny już raz uczestniczyć w głębszym zanurzeniu się w Słowo Boże i we wspólnocie oddać Bogu chwałę przez śpiew i modlitwę.

Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Gość spotkania- ks. Damian Ziemba rozpoczęła tę duchową ucztę. Tuż po jej zakończeniu, w czasie instalacji zespołu muzycznego, ks. Dominik Leniart – koordynator Wieczorów Uwielbienia witając Gościa, przedstawił Jego sylwetkę. Ks. Damian jest kapłanem diecezji Rzeszowskiej, jest opiekunem grup charyzmatycznych „Miriam” i „Emaus”. Śpiewem i modlitwą do Ducha Świętego weszliśmy w klimat rozważań słów Ewangelii wg św. Mateusza 18,21-35 mówiącej o potrzebie przebaczenia, taka była też myśl przewodnia konferencji i i spotkania modlitewno – uwielbieniowego, również dekoracja na stopniach ołtarza nawiązywała do rozważań.

Ks. Damian w piękny i obrazowy sposób rozwinął Słowo Boże z tej Ewangelii. Niemożliwym jest przejść przez życie, nie doznając od innych krzywdy. Życie codzienne niesie ze sobą różne sytuacje konfliktowe, a każda chwila w ciągłej nienawiści i zaciętości jest koszmarem. Nie do takich zachowań powołał nas Pan Bóg – „Jeśli chcesz, żeby tobie odpuszczono grzechy, przebacz i ty swemu bratu”. Żyjemy dlatego, że Bóg nam darował, tyle naszych grzechów wciąż nam musi przebaczać, dlaczego my nie chcemy wybaczyć często drobnych, doznanych win? Na krzyżu Chrystus przelał krew, byśmy uwierzyli, że nie ma innej drogi jak przebaczenia. Często przygnieceni doznaną ludzką krzywdą, pytamy jak Piotr; „Panie ile razy mam przebaczać?” i znamy odpowiedź Jezusa- to symboliczna liczba „77”. Przebaczenie, to jedyny sposób przerwania spirali nienawiści, wszelkiego zła, wtedy też realizujemy wypowiadane codziennie słowa Modlitwy Pańskiej; „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Ks. Damian wsparł rozważania licznymi przykładami świadectw ze swojej posługi kapłańskiej, ale w przejmujący sposób dzielił się też świadectwem własnym i swojej rodziny- o niszczącym wpływie nieprzebaczenia w relacjach międzyludzkich na różnych płaszczyznach naszego życia: w rodzinie, sąsiedztwie, szkole, miejscu pracy, parafii, urzędzie. Tylko zaproszenie Boga o pomoc do zrobienia pierwszego kroku w kierunku przebaczenia osobie nas krzywdzącej przynosi ogromne CUDA! Przebaczenie jest możliwe!

Po konferencji został wystawiony Najświętszy Sakrament, a wierni wpatrzeni w Pana Jezusa w monstrancji, w sercu powtarzali specjalną modlitwę poprowadzoną przez ks. Damiana. Prosiliśmy Boga o łaskę zdolności przebaczenia wszystkim, którzy od dzieciństwa przez wszystkie koleje życia do chwili obecnej zadali nam jakiekolwiek rany, prosiliśmy o przebaczenie sobie samym. Ten niezwykły i poruszający serca Wieczór Uwielbienia ks. Damian przypieczętował –błogosławiąc Najświętszym Sakramentem, idąc z monstrancją wśród wiernych przez wszystkie nawy kościoła.
Na zakończenie Ks. Dominik podziękował swemu koledze w kapłaństwie, za darowany czas, za przyjazd z Rzeszowa i poprowadzenie w naszej parafii posługi ewangelizacyjnej, w jakże ważnej kwestii naszej chrześcijańskiej wiary- PRZEBACZENIA! Dziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację spotkania, grupie muzycznej za ubogacenie śpiewem, wiernym za tak liczny udział w Uwielbieniu Boga modlitwą, śpiewem oraz zaprosił na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się w czwartek 7 marca w czasie rekolekcji parafialnych. Wysłuchamy wtedy świadectwo wyzwolenia z nałogu alkoholowego.

Maria Ignar