Newsy

Zmarł śp. Eugeniusz Dryniak – proboszcz w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu (arch. przemyska)

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W dniu 10 lutego 2019 r. w wieku 64 lat zmarł śp. Ksiądz Prałat Eugeniusz Dryniak, proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu (archidiecezja przemyska).

Ks. Eugeniusz Dryniak urodził się 17 listopada 1955 r. w Rożniatowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 8 czerwca 1980 r. w Przemyślu.

W dawnej diecezji przemyskiej pełnił posługę wikariusza m.in. w Zagórzu, Rzeszowie (parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa) oraz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Od 1990 r. do śmierci był proboszczem parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.

Śp. ks. Eugeniusz Dryniak w latach 80-tych ubiegłego wieku był aktywnym działaczem opozycyjnym i kapelanem „Solidarności” za co otrzymał w niepodległej Polsce wysokie odznaczenia państwowe.

Eksporta odbędzie się w poniedziałek 11 lutego 2019 r. o godz. 16.00 a pogrzeb we wtorek, 12 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w parafii Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…