Newsy

Bp Wątroba na Wielki Post: Ewangelia, apostolstwo, kontemplacja

W tegorocznym liście na Wielki Post biskup rzeszowski Jan Wątroba zachęca m.in. do zaangażowania się w działalność ruchów religijnych i wspólnot parafialnych oraz do współpracy z duszpasterzami.

I. Wielki Post z wielkimi opowiadaniami Pisma Świętego

W pierwszej części listu bp Wątroba omawia najważniejsze treści czytań biblijnych poszczególnych niedziel Wielkiego Postu, począwszy od pierwszej niedzieli z opisem kuszenia Jezusa na pustyni. W drugą niedzielę usłyszymy o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Przy okazji trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, kiedy podczas Eucharystii będziemy czytać Ewangelię o nawróceniu, bp Wątroba zwraca uwagę na potrzebę współpracy z Bożą łaską. „Nieustanne nawracanie się to przede wszystkim pogłębianie osobistej relacji z Bogiem. Chrześcijaństwo bowiem nie jest jakimś zewnętrznym rytem. Nie jest też tylko bierną akceptacją zbawienia. Z jednej strony jest przyjęciem inicjatywy, z którą Bóg wchodzi w naszą codzienność. Ale równocześnie wymaga naszej świadomej współpracy z Jego łaską” – pisze hierarcha. Czwarta niedziela przyniesie przypowieść o synu marnotrawnym, a piąta – historię przebaczenia kobiecie cudzołożnej. „Jezus lituje się nad słabym człowiekiem, nie potępia go, ale zarazem nie bagatelizuje samego grzechu. W sakramencie pojednania i pokuty, przez posługę kapłana, kieruje i do nas te same słowa, wzywając do walki z grzechem i do pielęgnowania w sobie odzyskanej nowej jakości życia” – wyjaśnia bp Wątroba (schemat czytań z Pisma Świętego jest zgodny z liturgicznym rokiem C).

II. Wszyscy jesteśmy potrzebni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie

W drugiej części listu biskup rzeszowski nawiązuje do wielkopostnych praktyk: modlitwy, postu i jałmużny. Wśród potencjalnych owoców Wielkiego Postu autor listu wymienia większe zaangażowanie w apostolską działalność Kościoła. Podkreślając, że otrzymane od Boga dary nie są dane wyłącznie dla dobra obdarowanego, bp Wątroba zachęca diecezjan do zaangażowania się w działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich. „Są pośród nich wspólnoty charytatywne, modlitewne, ewangelizacyjne, rodzinne, społeczne, wychowawcze. Zatem każdy może odnaleźć w nich miejsce dla siebie, stosownie do własnej wrażliwości, duchowych potrzeb i otrzymanych charyzmatów” – przekonuje biskup. Hierarcha zachęca też do większego zaangażowania w życie parafii i współpracy z duszpasterzami. „Wszyscy jesteśmy potrzebni Chrystusowi, Kościołowi, Ojczyźnie i naszym bliskim jako świadkowie wiary, nadziei i miłości” – podkreśla. Zachęcając do aktywności apostolskiej bp Wątroba przywołuje słowa papieża Franciszka z ceremonii powitania w Panamie. „Uczeń to ten, kto nie boi się podjąć ryzyka i wyruszyć w drogę. Jeśli ktoś wyrusza w drogę, już jest uczniem. Jeśli stoisz w miejscu, przegrałeś. Trzeba zacząć iść, to jest największą radością ucznia” – powiedział Ojciec Święty podczas Światowych Dni Młodzieży.

III. Odwaga i czułość pod krzyżem Zbawiciela

W trzeciej, ostatniej części listu, biskup rzeszowski pisze o potrzebie kontemplacji. O ile w drugiej części autor zachęca do aktywności i „wyruszenia w drogę”, to tym razem pisze o potrzebie zatrzymania się pod krzyżem Jezusa Chrystusa obok Matki Bożej. Nawiązując do słów papieża Franciszka z nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Panamie hierarcha pisze o odwadze towarzyszenia cierpiącemu Zbawicielowi, oraz o czułości, poświęceniu i miłosierdziu. W ostatnim akapicie autor zwraca się m.in. do chorych, cierpiących i dźwigających krzyż samotności, prosząc ich, aby swoje trudne doświadczenia ofiarowali cierpiącemu Zbawicielowi w intencji diecezji rzeszowskiej, a szczególnie za grzeszników. (tn)

Na zdjęciach Środa Popielcowa w rzeszowskiej katedrze 6 marca 2019 r.: tn