Newsy

Jasło: Droga Krzyżowa dla młodzieży

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Idę za Nim”

W Wielkim Poście 2019, w parafii Chrystusa Króla w Jaśle są w każdy piątek o godzinie 20:00 organizowane przez młodzież Ruchu Światło – Życie tej parafii nabożeństwa drogi krzyżowej w niecodziennej oprawie.

Tytuł przewodni to: IDĘ ZA NIM. Znakiem jest krzyż św. Damiana, czczony przez św. Franciszka w Asyżu. Na podstawie tego krzyża zostały wybrane konkretne osoby tam przedstawione stojące pod ukrzyżowanym Jezusem. Każda z nich jakby prowadzi nas swoimi oczami i sercem w dany piątek przez tę ostatnią drogę Zbawiciela. Są nimi: św. Jan, Maria Magdalena, Setnik, Longinus i tzw. Obserwator. Rozpoczyna się to nabożeństwo w wyciemnionym kościele i oglądamy krótki teledysk przypominający równocześnie mękę Jezusa ukrytą tam w obrazie i słowach. Potem jest przedstawiana dana Osoba z krzyża i czytane są rozważania napisane przez młodego Parafianina, bardzo w tym utalentowanego! Między stacjami, a podczas pięknego śpiewu scholi, jedna osoba z kościoła może wyjść i na kartce umieszczonej pod krzyżem napisać swoją słabość lub grzech i tę kartkę przebić na gwoździu tam umieszczonym – znak że nie gwoździe Go przybiły, lecz nasz grzech. Po ostatniej stacji w ciemności kościoła wnoszony jest żywy ogień – znak płonącej miłości Jezusa i spalającej nasze słabości i grzechy, w którym spalamy te kartki. Odczytujemy, że ludzie pragną takich chwil, gdyż Pan błogosławi i mamy pełen kościół wiernych, nie tylko z naszej parafii, ale i z okolic.