Newsy

Medal od papieża dla prof. Czesława Kłaka

Profesor Czesław Kłak odebrał z rąk bp. Jana Wątroby papieskie odznaczenie „Benemerenti”. „Odznaczenie zostało przyznane przede wszystkim za jego obronę poglądów na temat resocjalizacji i praw człowieka opartych na katolickiej nauce społecznej” – mówił w laudacji ks. Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Profesor Kłak jest pierwszą osobą z diecezji rzeszowskiej odznaczoną papieskim „Benemerenti”.

5 marca 2019 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia papieskiego odznaczenia „Benemerenti” prof. Czesławowi Kłakowi, członkowi Trybunału Stanu. W uroczystości uczestniczył m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Piotr Pilch i Ewa Draus, wicemarszałkowie województwa podkarpackiego oraz parlamentarzyści i służby mundurowe.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii biskup rzeszowski, w nawiązaniu do fragmentu z Mądrości Syracha, mówił m.in. o mądrości, która polega na odnoszeniu wszystkiego do Boga, i na oddawaniu wszystkiego Bogu.

W auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego zebrani wysłuchali laudacji, którą wygłosił ks. Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, wykładowca w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Ksiądz Story wiele miejsca poświęcił działalności prof. Kłaka na polu resocjalizacji. „Odznaczenie papieskie dla Profesora zostało przyznane przede wszystkim za jego obronę poglądów na temat resocjalizacji i praw człowieka opartych na katolickiej nauce społecznej. Od lat współpracuje bowiem ze służbą więzienną, szukając takich rozwiązań, aby osoby pozbawione wolności, przebywające w izolacji nie tylko odbyły karę za popełnione przestępstwa, ale przede wszystkim, aby to był dla nich czas resocjalizacji, rehabilitacji czy też skuteczny okres przemiany swojego życia” – mówił duchowny.

Prelegent mówił również o tych działaniach prof. Kłaka, w których wyraźnie opowiadał się za prawem do życia i obroną godności każdego człowieka. „Pan Profesor w swoim przekazie, ale także i w prywatnych rozmowach przypomina, że niezbywalne prawo do życia winno być respektowane przez wszystkich, niezależnie od poglądów i przekonań. (…) Ponadto Profesor neguje karę śmierci, uznaje, że ona jest sprzeczna z obowiązkiem ochrony godności człowieka. Według Profesora państwo nie może w majestacie prawa orzekać i wykonywać kary śmierci, albowiem pozostaje to w sprzeczności z godnością człowieka” – powiedział ks. Story.

Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej nawiązał również do współpracy prof. Kłaka w instytucjami Kościoła katolickiego. „Na szczeblu episkopatu współpracuje nie tylko z Kościelnym Inspektorem Danych Osobowych, ale także z Komisją Prawną działająca przy Konferencji Episkopatu Polski, wskazując na potrzebę rozróżnienia pojęcia tajemnica spowiedzi oraz tajemnica duszpasterska, ukazując jednocześnie iż ochrona tajemnicy spowiedzi w polskiej procedurze karnej jest niewystarczająca, zaś tajemnica duszpasterska niestety nie podlega żadnej, rzeczywistej ochronie karnoprocesowej, dlatego podejmuję działania objęcia ochroną prawną informacji, które wyznawane są osobie duchownej w związku z prowadzoną działalnością duszpasterską, a które mogą stanowić przedmiot szeroko rozumianej tajemnicy zawodowej, duszpasterskiej, osób duchownych” – podkreślił.

Profesor Kłak, dziękując za nagrodę, zwrócił uwagę na międzyludzką współpracę. „To nie jest tak, że człowiek sam z siebie może być nagrodzony, może coś osiągnąć. Funkcjonujemy w zbiorowości i ta zbiorowość wyznacza ramy naszej aktywności. To państwo, nasza współpraca, często wieloletnia przyjaźń, ukształtowały moją aktywność i za to państwu dziękuję” – powiedział.

Listy gratulacyjne wystosowali: Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, Jarosław Kaczyński, prezes PiS i Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Prof. dr hab. Czesław Paweł Kłak urodził się w 1981 r. w Rzeszowie. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; w 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił funkcję dziekana dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej; jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; od 2015 r. jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości, zasiada także w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. 22 marca 2018 został wybrany na członka Trybunału Stanu. Decyzją papieża Franciszka z 24 października 2018 r. został odznaczony papieskim odznaczeniem „Benemerenti”.

Medal „Benemerenti” to odznaczenie honorowe ustanowione przez papieża Grzegorza XVI w 1832 r., przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego. Od 1925 r. medal jest przyznawany w dowód uznania dla osób zasłużonych w służbie Kościoła, zarówno cywilnych jak i wojskowych, świeckich i duchownych. (tn)

Zdjęcia: www.podkarpackie.pl