Newsy

Szczególny czas łaski i uświęcenia – wizytacja kanoniczna

Wpisany przez Natalia Janowiec

W dniach 17-18 marca biskup Edward Białogłowski dokonał wizytacji kanonicznej w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Parafia farna jest jedną z najstarszych jasielskich parafii. Pierwsza wzmianka pochodzi sprzed roku 1325.

W ramach wizytacji biskup uczestniczył we Mszach świętych, głosząc Słowo Boże. Podczas homilii podkreślał, jak ważna w rozwoju wiary jest wspólnota parafialna i świątynia będąca wieczernikiem – miejscem, gdzie ludzie wierzący spotykają się z żywym i prawdziwym Chrystusem.

Biskup spotkał się z grupami działającymi w parafii. Odwiedził placówki oświatowe, chorych i cierpiących, siostry zakonne oraz kapłanów.

Punktem kulminacyjnym wizytacji było udzielenie sakramentu bierzmowania. Młodzież zgromadziła się przed ołtarzem Chrystusa, aby prosić Go o błogosławieństwo, potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczył ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie oraz ks. Zbigniew Irzyk, proboszcz parafii, dziekan dekanatu Jasło-Wschód.

Wizytacja kanoniczna jest czynnością apostolską, ukazującą wyjątkowy znak jedności Kościoła diecezjalnego. Święty Jan Paweł II w sposób szczególny doceniał czas wizytacji kanonicznej. W  posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” nazwał ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”.

Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat.

Zdjęcia – Natalia Janowiec