Artykuły

Dawna pieśń: “Gdy miły Jezus był w Betanii”

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Z bogatego zbioru pieśni religijnych Podkarpacia, które od lat bada, zapisuje i wydaje dr Bartosz Gałązka, absolwent filologii polskiej UJ, pedagog, folklorysta, wybrałem dawną pieśń pasyjną z tradycji parafii Niewodna pt. “Gdy miły Jezus był w Betanii”, dla głębszego przeżywania Tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pan naszego Jezusa Chrystusa.

Andrzej Szypuła

Nuty i tekst do pobrania