Newsy

Misja Ducha Świętego w zadaniu i powołaniu małżeństwa i rodziny

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

MISJA DUCHA ŚWIĘTEGO W ZADANIU I POWOŁANIU MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

To temat Wielkopostnego Dnia Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) Diecezji Rzeszowskiej, który odbył się 30 marca b. roku w Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach. Zgromadził on licznie przedstawicieli kół tegoż stowarzyszenia, szczególnie ziemi gorlickiej.

Spotkanie rozpoczęło się w gorlickiej bazylice, koncelebrowaną Eucharystią pod przewodnictwem Ks. Mariana Raźnikiewicza – diecezjalnego asystenta SRK, z udziałem ks. prof. Tadeusza Guza – pracownika naukowego KUL oraz ks. Stanisława Ruszela – dziekana dekanatu gorlickiego. W konfesjonale pełnił dyżur ks. Józef Buczyński – asystent Koła SRK w Gorlicach.
Piękne i bogate w treść kazanie wygłosił zaproszony Gość ks. prof. Tadeusz Guz – światowej sławy naukowiec: filozof, teolog, humanista, odważny obrońca PRAWDY, kierujący się w swoim naukowym życiu ewangeliczną zasadą „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Wybraliśmy temat (jak w tytule), bo mijają kolejne miesiące roku przeżywanego pod hasłem W MOCY BOŻEGO DUCHA. Duch Święty ma bardzo ważną misję do wykonania. Jezus mówi dziś również do nas: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Co to znaczy? Jak można „wziąć” Boga? W jakimś sensie mamy uczynić „Ducha Bożego” swoim, mamy połączyć swojego ducha z Nim. Mamy dać Duchowi Świętemu miejsce w sobie, w sercu, w myśleniu, w działaniu. On jest „siłą napędową” Bożej miłości i chce być naszą siłą. My winniśmy pracować nad owocami darów Ducha Świętego, które jak podkreślił wykładowca są cudowne i nieskończone. Duch Święty chce przyjść na nowo do nas i chce dokończyć misję rozpoczętą na chrzcie świętym. Jest to przede wszystkim dzieło odnowienia i uświęcenia nas i naszych rodzin, czyli doprowadzenia do tego, abyśmy w pełni poznali Boga Ojca i Jego Syna – Jezusa Chrystusa. Dzieło uświęcenia – to przede wszystkim pogłębianie osobistej relacji z Bogiem, co prowadzi do coraz głębszej miłości. 

W roku duszpasterskim „W MOCY BOŻEGO DUCHA” wybraliśmy powyższy temat również dlatego, bo jesteśmy w pełni świadomi wielkiego zagrożenia wartości rodziny. Człowiek po ludzku jest często bezradny, a więc wołamy do Ducha Świętego o pomoc – o ożywienie naszej wiary. Jeśli będziemy wierni Bogu i Bożym przykazaniom, to nasze rodziny będą SILNE BOGIEM I JEGO MIŁOŚCIĄ.

Po Mszy świętej Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel w ciekawy sposób zaprezentował historię gorlickiej bazyliki. Dalsza część spotkania odbyła się w Domu Katechetycznym. Rozpoczęła ją schola parafialna pod kierunkiem Siostry Katarzyny pieśnią do Ducha Świętego. Następnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali pieśń: przyjdź Duchu Święty….
W czasie wykładu Ks. Prof. dawał konkretne przykłady owoców czterech darów Ducha Świętego (mądrości, rozumu, rady i męstwa). Duch Święty jest Duchem wszechmocnym, od którego możemy czerpać moc, mądrość i miłość. Wszystko ma sens, jeśli miłujemy w mocy Ducha świętego: miłujemy Boga, aniołów i każdego człowieka. Uczymy się w Duchu Świętym miłować także nieprzyjaciół i jest to wezwanie dla chrześcijan. Przedstawiając dość obszernie fakty z życia rotmistrza Witolda Pileckiego, Ks. Prof. pokazał wielkie owoce daru męstwa w jego życiu. Wykładowca przedstawiał również sytuacje różnorodnych kryzysów, kiedy nie współpracujemy z Duchem Świętym.

Te wielkopostne zamyślenia zapewne pomogą nam podjąć konkretne czyny, mające na celu duchowe ożywienie osobiste, naszych małżeństw, rodzin, środowisk pracy i wspólnoty parafialnej. Jesteśmy pełni nadziei, że Duch Święty pomoże nam jeszcze bardziej zaangażować się w apostolską działalność Kościoła, by przyniosła ona wspaniale duchowe owoce w każdej rodzinie i w każdym małżeństwie.

Marta Przewor