Newsy

Obraz Matki Boskiej Robotników Solidarności w Jaśle

Wpisany przez Natalia Janowiec

W kościele pw. św. Stanisława w Jaśle uroczyście powitano obraz Matki Boskiej patronki robotników „Solidarności”. Maryjny wizerunek pielgrzymuje po parafiach od 34 lat. Jest świadkiem najważniejszych wydarzeń w dziejach „Solidarności” i narodu polskiego.

Obraz został namalowany w roku 1984. Prace nad dziełem z uwagą śledził ks. Jerzy Popiełuszko, którego uderzyła wyjątkowość wizerunku Matki Bożej. Stąd nazwał Ją „Matką Boską Solidarności”. Dzieło zostało wykonane w trzech kopiach różnej wielkości. Jedną z nich otrzymał ks. Popiełuszko.

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, której przewodniczył ks. Krzysztof Mijal – kapelan Podkarpackiej „Solidarności”. W koncelebrze uczestniczyli także: ks. Tadeusz Paszek – proboszcz parafii pw. św. Stanisława, ks. Eugeniusz Uczkuronis z Białorusi oraz ks. Gerard Stanula.

Homilię okolicznościową wygłosił ks. Krzysztof Mijal, który zwrócił uwagę na znaczenie oraz symbolikę peregrynującego obrazu. Jak podkreślił, to szczególny obraz, omodlony przez wielu robotników, ludzi pracy, którzy przez lata składali swój wysiłek przed wizerunkiem Maryi, dając tym samym wyraz głębokiej wiary i ufności.

Kaznodzieja przypomniał również, iż „Solidarność” była nośnikiem wielu wartości, na których można było budować Ojczyznę oraz siłę narodu polskiego. Wśród wielu nadmienił m.in. troskę o godne życie człowieka, obronę praw pracowniczych oraz Dekalogu.

Zdjęcia – Natalia Janowiec