Newsy

„Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” – konferencja w Myczkowcach

Wpisany przez Natalia Janowiec

W ramach kończącego się Tygodnia Biblijnego w Ośrodku Caritas w Myczkowcach pod hasłem „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” odbyła się Konferencja Biblijna.

Uczestnicy wysłuchali kilka prelekcji, które wygłosili: doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka (PhD. PU v Prešove, Słowacja) „Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota”, dr inż. Józef Górny „Złoto w Biblii”, ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski (Uniwersytet Rzeszowski) „Wymiar religijny i muzyczny Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)”, ks. dr Marek Dzik (Instytut Teologiczno- Pastoralny w Rzeszowie) „Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie”, dr hab. Zofia Włodarczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa) „Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne” oraz s. dr hab. Joanna Nowińska SM (UPJPII w Krakowie) „Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia (Jr, Pwt)”.

Ważnym punktem spotkania była również wspólna modlitwa. Uczestnicy tegorocznej konferencji wzięli udział we Mszy świętej, której przewodniczył ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Organizatorami konferencji byli Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Zdjęcia – Natalia Janowiec