Newsy

Niedziela Biblijna w Strzyżowie

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Niedziela Biblijna zwraca w sposób szczególny naszą uwagę na Słowo Pana, które do nas mówi. A mówi każdego dnia.

Nasza strzyżowska parafia, nasze miasto także chciało tego dnia w sposób szczególny zwrócić uwagę na Słowo Boże, które jest przecież żywe i skuteczne – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków.

O godz. 15 zgromadziliśmy, z racji deszczu, nie na Strzyżowskim rynku ale w parafialnym Kościele – Strzyżów Fara. Rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, później pieśnią przyzywaliśmy Ducha Świętego, by otworzył nasze serca na Słowo, które będzie padać. Główną częścią naszej modlitwy było czytanie Ewangelii św. Jana w ramach III Narodowego Czytania Pisma Świętego. Zarówno młodzi jak i dorośli włączyli się w to przedsięwzięcie – Krąg Biblijny Strzyżów Fara, Oaza Strzyżów Fara, KSM Strzyżów Fara, KSM Dobrzechów oraz Oaza dorosłych z Godowej. Pokazuje to jak bogaty i piękny jest Kościół.

Przed nami tydzień Biblijny. Niech będzie to okazja dla każdego z nas by częściej sięgać po Biblię.

Magdalena Maraj