Newsy

Odmłodzone Staromieście!

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Wszystko zaczęło się od otwartego serca księdza Dziekana Waldemara Doparta, Proboszcza Parafii św. Józefa w Rzeszowie. Przed wakacjami zapoznał się on z projektem „Młodzi na progu”, który jest programem formacyjnym dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania autorstwa ks. Artura Sepioło z Gliwic. We wrześniu poinformował on rodziców o wprowadzanym projekcie i o obowiązku wzięcia udziału młodzieży w trzydniowych rekolekcjach. Dziewięćdziesiąt trzech młodych ludzi spotykało się przez cały rok w ośmiu małych grupach pilotowanych przez siedemnastu animatorów (studenci, małżeństwa). Spotkania te były bardzo ciekawie prowadzone w oparciu o przygotowane materiały. Nie zabrakło na nich dynamik, pracy z Pismem Świętym, dobrej zabawy. Podprowadzały one młodzież do przeżycia czterech celebracji liturgicznych.

Wspomniane trzydniowe rekolekcje współprowadziła ekipa z centrali z Gliwic razem z animatorami naszej diecezji. Całość projektu koordynowała z ramienia Szkoły Nowej Ewangelizacji Monika Madeja, współpracowali z nią księża wikariusze: Marcin Graboś i Mateusz Kowalski, którzy bardzo dokładnie zapoznali się z metodologią całego programu. Dwudziestego siódmego kwietnia bp Jan Wątroba udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, po którym podczas kolacji z animatorami rozmawiał na temat projektu.

Młodzież ze Staromieścia odnowiona przez Ducha Świętego chętnie włączyła się w różne grypy formacyjne przy parafii. Niektórzy po wakacjach sami staną się animatorami wspomagającymi dla swoich młodszych przyjaciół przygotowujących się do przyjęcia sakramentu. Warto zaznaczyć, że w tym roku w Gliwicach odbyła się pierwsza konferencja programu: „Młodzi na Progu”, który jest realizowany w wielu diecezjach w Polsce.

Parafia św. Józefa w całości zrealizowała projekt „Młodzi na progu” i może służyć pomocą dla innych parafii w naszej diecezji, które chciałyby przeprowadzić młodzież tą samą drogą formacyjną. Zainteresowanych odsyłam do strony: mlodzinaprogu.pl

ks. Piotr Gnat