Newsy

„Papieska kremówka” na 99 metrów

Dziękujemy dzisiaj za Papieża Polaka i ten znak miłości wobec Ojca Świętego, jakim jest „Papieska kremówka” – mówił bp Edward Białogłowski. 26 maja 2019 r. już po raz trzynasty rzeszowscy cukiernicy przygotowali kremówkę o długości zgodnej z liczbą lat, które minęły od urodzin Jana Pawła II 18 maja 1920 r. Święto było połączone z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka przygotowanymi przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

„Papieska kremówka” w Rzeszowie jest okazją do dziękczynienia za urodziny św. Jana Pawła II, a także za wizytę papieża w Rzeszowie w 1991 r. oraz jego kanonizację. Organizatorem akcji jest Cech Rzemiosł Wielobranżowych, Izba Rzemieślnicza i Rzemieślnicy oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Pierwszym punktem świętowania była Msza św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski. Mszę św. koncelebrowali dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn ks. Piotr Potyrała.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. W nawiązaniu do Ewangelii biskup mówił o prowadzeniu Kościoła przez Ducha Świętego i o św. Janie Pawle II. „Kościół to Jezus Chrystus ze swoimi uczniami, bowiem Bóg działa przez ludzi i Duch Święty nie przestaje prowadzić Kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Jana Pawła II, który jako największy z rodu Polaków przez wiele lat prowadził łódź Piotrową. (…) Pontyfikat św. Jana Pawła II od 13 lat uświetniają rzeszowscy cukiernicy i rzemieślnicy przygotowując Kremówkę papieską. Dziękujemy dzisiaj za Papieża Polaka i ten znak miłości wobec Ojca Świętego, jakim jest Kremówka papieska, a także za dar serca dla wszystkich, którzy zgromadzili się w kościele św. Krzyża i na placu przed świątynią” – powiedział kaznodzieja.

W nawiązaniu do Dnia Matki bp Białogłowski mówił o wyjątkowej roli matek. „Dobra matka to skarb. Matka przekazuje razem z mężem życie dane przez Boga. Potem częściej niż mąż i ojciec, pielęgnuje i wychowuje dzieci, bo ten często bywa poza domem, aby zapewnić chleb codzienny. Matka jest pierwszą nauczycielką w wielu obszarach życia, a nade wszystko w świecie wiary. Dziękujemy, drogie mamy, za waszą miłość, służbę i troskę. Dziękujemy wam i waszym mężom za wasze skarby, za wasze dzieci. Bądźcie i wy skarbami dla waszych dzieci. Nie zostawiajcie ich samych sobie. Bądźcie dla nich przewodniczkami na drogach życia i wiary” – zachęcał hierarcha.

W ostatniej części kaznodzieja odniósł się do festynu Caritas Diecezji Rzeszowskiej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka pod hasłem „Bądźmy razem”. „Nadzieja świata idzie przez rodzinę, i choć widzimy rożne siły, które na siłę chcą podważyć prawdę, że rodzina jest najważniejsza, nikt nie potrafi zastąpić rodziców w ich misji, i nikt nie potrafi zastąpić rodziny w jej misji, zarówno przekazania życia jak i wychowania na normalnych ludzi. Tę misję wspiera Kościół i szkoła, a także różne organizacje prorodzinne, ale nigdy nie zastąpią do końca roli matki i ojca, dlatego wszyscy powinniśmy cenić rodziny i być wdzięczni rodzinom. W ich rękach jest los naszej ojczyzny, narodu i Kościoła” – podkreślił biskup.

Podczas Mszy św. grał i śpiewał zespół „Hyżniacy”.

Po Mszy św. na scenie zbudowanej przed kościołem odbyła się prezentacja kremówki oraz jej wykonawców i sponsorów oraz występ kapeli „Wróbel” z Milówki. Po błogosławieństwie ciasto długości 99 metrów bieżących, pokrojone na kilkanaście tysięcy porcji, rozeszło się w ciągu pół godziny.

Po poczęstunku orszak na czele Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek przeszedł na rzeszowski Rynek, gdzie Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka pod hasłem „Bądźmy razem”. Na dzieci i ich opiekunów czekały występy zespołów muzycznych, tanecznych i akrobatycznych oraz liczne gry, zabawy i konkursy. (tn)

Zdjęcia: tn