Komunikaty Kurii

Komunikat dotyczący prac konserwatorskich w cerkwi w Ropicy Górnej

Komunikat parafii NMP Wniebowziętej w Małastowie dotyczący prac konserwatorskich w cerkwi w Ropicy Górnej: Dnia 22 maja 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Małastowie (adres: Małastów 16, 38-307 Sękowa) zawarła umowę z Firmą: Jan Wańczyk (adres: Piątkowa 90, 33-300 Nowy Sącz) w zespole z firmą „Makron” Konserwacja Zabytków Gosztyła Marek (adres: ul. Starowiślna 95, 31-052 Kraków) na prace konserwatorskie pn. „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu z XVIII w. z cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej – konserwacja II rzędu ikon świątecznych, III rzędu ikon Apostołów z ikoną Pantokratora oraz 6 ikon proroków wieńczących ikonostas”. Kwota umowy za wykonane w/w prace wynosi 77 000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Termin wykonania prac do 10 października 2019 r. Gwarancja na wykonane prace wynosi 7 lat.