Newsy

Uroczystość 3 Maja w Jaśle

Wpisany przez Natalia Janowiec

3 Maja – to uroczystość kościelna i święto państwowe. Podniosłe obchody Uroczystości Matki Boskiej Królowej Polski oraz 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja rozpoczęły się w Jaśle Mszą świętą, sprawowaną w centrum miasta – w Rynku. Mszy św. przewodniczył ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a wraz z nim – Eucharystię koncelebrowali kapłani z jasielskich parafii na czele z ks. prał. Zbigniewem Irzykiem – proboszczem parafii farnej oraz dziekanem dekanatu Jasło-Wschód.

Do licznie zgromadzonych wiernych, wśród których byli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych – słowa homilii skierował ks. P. Potyrała. Przypomniał w niej, jak mocno dzieje Polski są związane z wiarą w Jezusa i czcią oddawaną Maryi. Mówił: „Ileż razy znajdowaliśmy się w tak trudnej sytuacji, że wydawało się, że nie ma już szans na ratunek. Ale właśnie wtedy Polacy wzywali pomocy Maryi – i nigdy się nie zawiedli”. Maryję uznajemy więc za Królową Polski. Kaznodzieja zwrócił uwagę na chrześcijański styl myślenia autorów Konstytucji 3 Maja, podkreślając, że także współcześnie jest potrzeba weryfikacji naszego przywiązania do wiary i polskości. Wszak i dziś w wielu niby postępowych kręgach promuje się świat – bez Boga, bez religii, bez trwałych wartości; to świat ludzi, dla których nie ma znaczenia ojczysta kultura ani wiara… (…) My, ludzie wierzący, chcemy iść z duchem czasu, chcemy korzystać z osiągnięć zjednoczonej Europy, ale nie chcemy zapominać o naszej tożsamości, o miłości do Ojczyzny, o wierze. «My chcemy, Boga, Panno święta»…” – wołał kaznodzieja.

Oprawę Mszy św. uświetniła Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta w Jaśle oraz chór „Misericordia”, działający przy parafii pw. Chrystusa Króla w Jaśle.

zdjęcia: ks. Ryszard Brudzisz