Newsy

Wczoraj… Dziś… Jutro – Trudne początki, jasne cele. 38 lat NSZZ RI „Solidarność”

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

12 maja br. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 38 rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych ”Solidarność” zatytułowane „Wczoraj… Dziś… Jutro… – Trudne początki, jasne cele. 38 lat NSZZ RI „Solidarność”.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Archikatedrze Warszawskiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Słowo Boże – kazanie wygłosił ks. kanonik Jerzy Uchman – diecezjalny duszpasterz rolników. Mówił m.in. że „Polscy rolnicy wielokrotnie stawali w obronie polskiej ziemi i Kościoła. Czy pamiętamy o tej ofierze? Polski rolnik wykazywał zawsze, szczególnie zaś w minionym 50-leciu niezwykłą wytrwałość. Jest on jak trawa, którą można zdeptać, ale się podniesie, można skosić – wyrośnie na nowo. Na chłopa nie ma sposobu. Nie złamano kręgosłupa polskiej wsi. I o tym wszyscy powinni pamiętać”.

Bezpośrednio po Mszy św. zostały złożone kwiaty przy grobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego starania przyczyniły się do powstania Rolniczej Solidarności. Następnie uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi w uroczystym przemarszu udali się do gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, gdzie miała miejsce rocznicowa konferencja pt.: „Wczoraj… Dziś… Jutro… – Trudne początki, jasne cele. 38 lat NSZZ RI „Solidarność”, podczas której zaprezentowano historię oraz dorobek Związku, a także wysłuchano wykładów dotyczących m.in. Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencję otworzyła i powitała przybyłych gości Pani Poseł Teresa Hałas, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”. W niedzielnych uroczystościach udział wzięli m.in.: licznie przybyłe poczty sztandarowe, Związkowcy z terenu całego kraju, Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, minister Marek Suski – Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Białkowski Wicedyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pan Zbigniew Filipowski Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej, Pan Janusz Byliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego.

Podczas uroczystości Instytut Pamięci Narodowej został uhonorowany Złotą Statuetką NSZZ RI „Solidarność” przyznaną w uznaniu szczególnej roli IPN na polu zachowania pamięci i upowszechniania wiedzy o udziale polskiej wsi w walce o wolną Polskę.

Następnie minister Marek Suski wraz z Przewodniczącą Związku Teresą Hałas wręczyli Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości zasłużonym Związkowcom. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości otrzymał ks. Jerzy Uchman za wkład w promowanie obrony Matki Ziemi oraz stawania w obronie rolników z podkarpacia.
Związek przez lata walczył o przywrócenie rolnikom równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie. Rolnicy są przekonani co do jednego – NSZZ RI jest jedynym związkiem, który reprezentuje interesy wsi.

Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

ks. Grzegorz Wolan