Newsy

Wielopokoleniowe rodzinne spotkanie

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W niedzielę, 26 maja br. w Domu Katechetycznym przy Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach miało miejsce ciekawe spotkanie – zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z okazji Dnia Matki, ale podniesione do rangi Święta Rodziny. Stąd, wśród zaproszonych gości dostrzec można było nie tylko rodziców z dziećmi, zwłaszcza matki, ale również ten skarb rodzinny jakim są babcie i dziadkowie.

Witając wszystkich, prowadząca p. doktor Marta Przewor – prezes SRK, wyraziła swoją radość nie tylko z wyjątkowej frekwencji, ale również z obserwowanych silnych więzi rodzinnych gorlickich rodzin, co jest tak ważne w obliczu postępujących zagrożeń. Składając życzenia przytoczyła to najważniejsze, cytując św. Jana Pawła II, by każda rodzina była „Bogiem silna”.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością ks. proboszcz Stanisław Ruszel, ks. Józef Buczyński – opiekun Koła SRK, p. Roman Dziubina – rektor Uniwersytetu III Wieku oraz p. Krzysztof Zagórski – radny powiatowy PIS.

Szczególne było wystąpienie ks. Proboszcza, który podziękował p. Prezes za pomysł i zorganizowanie tak wartościowego spotkania. W mocnych, niemal profetycznych słowach, odniósł się do tak niebezpiecznych zwłaszcza dla rodziny i Narodu liberalnych i lewackich tendencji antykulturowych. Słowa: „Dokąd zmierzasz Polsko, dokąd zmierzasz Europo?” wywarły na uczestnikach spotkania niesamowite wrażenie, uświadomiły to, o czym stosunkowo mało się słyszy. O tych nowych tendencjach mówiła już s. Łucja – wizjonerka z Fatimy. Dziś uwidaczniają się one, m.in. w próbach nowego definiowania rodziny, uchwalania deprawacyjnych ustaw, wypierania wartości, ulicznych demonstracji zła itp. Gorąco nawoływał, byśmy byli czujni: Nie zwalniajmy się z myślenia! Nie rezygnujmy z uczestnictwa w wyborach.

W programie artystycznym przeplatały się patriotyczne i religijne piosenki w wykonaniu wielopokoleniowego zespołu SRK pod kierownictwem p. Mariana Kroka z występami dzieci, które w ten sposób wyrażały swoim Rodzicom, zwłaszcza Mamom, ogromną wdzięczność i wręczyły kwiaty.
Pod koniec wszyscy odśpiewali Litanię Loretańską i kilka pieśni Maryjnych.

Okolicznościowa dekoracja sali, stołów i przygotowany przez panie z SRK poczęstunek dopełniły tego wyjątkowego spotkania. Dziękujemy.

Stanisław Firlit
Zdjęcie p. Marian Abram
Zespół śpiewający ze SRK.