Newsy

XI Niedziela Biblijna i III Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”

Powyższe słowa św. papieża Jana Pawła II, które wypowiedział w 1979 roku podczas pielgrzymki do Polski,stanowiły hasło tegorocznej XI Niedzieli Biblijnej oraz III Narodowego Czytania Pisma Świętego.

W naszej Diecezji ich obchody w oficjalny sposób rozpoczęły się o godz. 9.00 w Katedrze Rzeszowskiej uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego. Wraz nim koncelebrowali: Wicekanclerz ks. Marek Story, ks. Rektor WSD Rzeszów Paweł Pietrusiak oraz Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jan Pawła II we Diecezji Rzeszowskiej ks. Marek Dzik. Była ona transmitowana przez Radio Via.

Ksiądz Rektor w homilii w pierwszej części nawiązującej do Ewangelii św. Jana 21, 1-19 uświadomił zebranym, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu zaprosił uczniów „na śniadanie”, aby im dodać sił potrzebnych do podjęcia przerwanej po Jego śmierci misji głoszenia Dobrej Nowiny.

W drugiej części traktującej o Biblii mówił o jej roli w codziennym życiu: jest lampą oświetlającą drogę (por. Ps 119, 105) oraz podstawą wiary jak pisał św. Paweł w liście do Rzymian: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (10, 17). Przypomniał również słowa św. Hieronima: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Biskup zachęcał wszystkich zebranych w kościele i przy radioodbiornikach do czytania Pisma Świętego w gronie rodzinnym oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Na zakończenie Mszy św. wierni zebrani w katedrze otrzymali fragmenty z Ewangelii św. Jana, w celu medytacji nad nim w swoich domach.

Niedziela Biblijna rozpoczęła XI Tydzień Biblijny, który odbywa się pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1, 12).
Ks. M. Dzik