Newsy

60 lat kapłaństwa ks. Stanisława Bełzy

„Życzę wam i sobie, abyśmy doszli do Nowego Jeruzalem i na połoninach niebieskich śpiewali Bogu «Hosanna»” – mówił ks. Stanisław Bełza w dniu obchodów sześćdziesięciolecia kapłaństwa. 

9 czerwca 2019 r. w kościele farnym w Rzeszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe ks. Stanisława Bełzy, emerytowanego proboszcza parafii farnej w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny. Mszę św. koncelebrowało 16 księży, ponadto, razem z księżmi koncelebrującymi Eucharystię, modliło się blisko dziesięciu duchownych.

Homilię wygłosił bp Kazimierz Górny. W pierwszej części, nawiązując do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, kaznodzieja mówił m.in. o życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. „Duch Święty nieustannie przychodzi do każdego, kto wierzy. Przychodzi jako Pocieszyciel, abyśmy żyli wiarą, abyśmy bronili wiary i z odwagą ją wyznawali w codziennym życiu. Wzywa nas do nawrócenia, aby Chrystus był w centrum naszego życia (…), aby Ewangelia nie była obok naszego postępowania, ale to postępowanie kształtowała. Przełożyć Ewangelię na codzienność, to pozwolić, by stała się mieczem obosiecznym, by stała się drogowskazem wyznaczając właściwą drogę postępowania, choć niekiedy drogę trudną” – mówił hierarcha.

W drugiej części homilii bp Górny przypomniał sylwetkę Jubilata, począwszy od jego rodziców: Jakuba i Rozalii. Homilista podkreślił zaangażowanie ks. Bełzy zarówno na poziomie duszpasterstwa parafialnego i diecezjalnego. Charakterystyczne było zaangażowanie Jubilata w tworzenie zaplecza materialnego powołanej do życia w 1992 r. diecezji rzeszowskiej oraz wsparcie dla nowych parafii powstałych na terenach parafii farnej, m.in. parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Jadwigi Królowej. „Zawdzięczamy mu bardzo wiele. Zawsze życzliwy, o szerokim, eklezjalnym spojrzeniu na misję kapłańską. (…) Był i jest szanowany przez kapłanów i wiernych świeckich jako człowiek o wielkiej kulturze. Dla wielu pozostał w pamięci jako niestrudzony spowiednik, który czekał w konfesjonale na ludzi. (…) Radujemy się, że możemy świętować razem z Tobą tak piękny jubileusz. Życzymy sił i mocy Bożej w przyjmowani codzienności życia, a także w przeżywaniu cierpienia zgodnie z wola Bożą. Niech Matka Najświętsza, której jesteś czcicielem, którą miłujesz, otacza cię opieką w każdym dniu po najdłuższe lata” – zakończył biskup.

Po Komunii świętej słowa życzeń i wdzięczności wobec Jubilata wypowiedzieli przedstawiciele dzieci i dorosłych z parafii farnej oraz Mieczysław Janowski, były prezydent Rzeszowa, senator RP i poseł do Parlamentu Europejskiego i Aleksander Bobko, były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie senator RP.

W krótkim przemówieniu ks. Bełza podziękował uczestnikom uroczystości za obecność, modlitwę i życzenia. „Jestem już u kresu życia, blisko celu, i z racji wieku pewnie najwcześniej ten cel osiągnę. Życzę wam i sobie, abyśmy doszli do Nowego Jeruzalem i na połoninach niebieskich śpiewali Bogu «Hosanna» – Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu” – dodał duchowny.

Ksiądz prałat Stanisław Bełza urodził się w 1935 r. w Mazurach. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Małopolskim wstąpił do WSD w Przemyślu. 7 czerwca 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz  w parafiach w Tryńczy, Wysokiej Strzyżowskiej, Tyczynie, Łowcach i rzeszowskiej farze. Od 14 lutego 1989 r. do 27 sierpnia 2010 r. był proboszczem parafii farnej w Rzeszowie. Od 2010 r. przebywa na emeryturze jako rezydent parafii farnej.

W bieżącym roku jubileusz 60-lecia kapłaństwa w diecezji rzeszowskiej, razem z ks. Stanisławem Bełzą, obchodzą: ks. kan. Antoni Domino – urodził się w Babicy. Był proboszczem parafii w Babicy (1971-1983), Lutczy (1983-1995) i Błędowej Zgłobieńskiej (1995-2002). Od 2002 do 2005 r. był administratorem parafii w Szufnarowej. Od 2005 r. przebywa na emeryturze; ks. kan. mjr Marian Homa – urodził się Mrowli. Był proboszczem parafii wojskowej Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie (1990-1997) i jednocześnie kapelanem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Od 1997 r. przebywa na emeryturze; ks. kan. Michał Motyl – urodził się w Dublanach. Był proboszczem parafii w Pstrągówce (1987-1993), a następnie rektorem rektoratu Świętej Rodziny w Ropczycach (1993-1994). Od 1994 r. przebywa na emeryturze; ks. kan. Tadeusz Sabik – urodził się w Komborni. Był proboszczem parafii w Bezmiechowej (1968-1991) oraz w Warzycach (1991-2003). Od 2003 r. przebywa na emeryturze; ks. prałat Stanisław Wójcik – urodził się w Domaradzu. Był proboszczem parafii w Mrzygłodzie (1974-1982) i Rudnej Wielkiej (1982-2006). Od 2006 r. przebywa na emeryturze. (tn)

Zdjęcia: tn