Komunikaty Kurii

Komunikat dotyczący prac konserwatorskich w cerkwi w Ropicy Górnej

Komunikat parafii NMP Wniebowziętej w Małastowie dotyczący prac konserwatorskich w cerkwi w Ropicy Górnej:

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Małastowie z siedzibą w Małastowie nr 16 zawarła w dniu 26 czerwca 2019 r. umowę z Markon, Konserwacja Zabytków, Marek Gosztyła, ul. Starowiślna 95/13, 31-052 Kraków; Kwota umowy: 79 712,61 PLN brutto; Termin wykonania: 31.10.2019 r.; Gwarancja: 7 lat na prace pod nazwą „Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu z Ropicy Górnej – II, III rząd z ikoną Pantokratora i 6 proroków – kontynuacja”.