Newsy

Kozłówek: Ewangelizacyjna majówka

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Słowo Biskupa Fundatora

Już po raz szósty w domu rekolekcyjnym Troska w Kozłówku, dnia 25 maja b.r. odbyła się ewangelizacyjna majówka. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Fundacja Troska i Parafia św. Stanisława w Dobrzechowie. Słowo Boże w ramach katechezy biblijnej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wygłosił biskup Jan Niemiec – Fundator domu.

Prelegent zaakcentował istotę Eucharystii, która uwidacznia się w postawie służby drugiemu człowiekowi. Na początku wniesiono feretron – figurę Matki Bożej Troskliwej a następnie odśpiewano litanię loretańską. Na modlitewnym czuwaniu nie zabrakło księdza proboszcza Maciej Figury oraz księdza wikariusza Marcina Wawrzonka z parafii Dobrzechów.

Podczas części biesiadnej uczestnicy mogli poczęstować się pysznym bigosem i ciastem, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kozłówka. Po części modlitewnej, w ramach integracji, Pani Joanna Szczerebaty na scenie animowała tańce, w które włączyli się nie tylko młodzi ludzie. Za posługę muzyczną byli odpowiedzialni Bogdan Lęcznar i Piotr Wisz. Szczególne podziękowanie należą się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej za wypożyczenie i obsługę nagłośnienia. Kontynuacją ewangelizacji, na drugi dzień było niedzielne, modlitewne czuwanie pod kapliczką Matki Bożej Troskliwej, gdzie w obecności rodaka – biskupa Jana zebrali się sąsiedzi, aby wspólnie odśpiewać pieśni maryjne, zawierzając codzienne sprawy, a także wspólnotę parafialną i diecezjalną.

Bartłomiej Szydło