Newsy

Młodzi na progu: spotkanie inormacyjne

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych księży na spotkanie informacyjne o programie „Młodzi na progu”. Jest to forma przygotowania do bierzmowania.

Celem nie jest wyłożenie wiedzy, którą można później zweryfikować egzaminem, ale doprowadzenie młodego człowieka do decyzji wiary – osobistego spotkania z Jezusem jako żywą Osobą oraz do środowiska wiary – wspólnoty w Kościele, w której mógłby wzrastać w wierze i rozwijać się jako człowiek. Poprzez spotkania z wyznaczonymi przez parafię animatorami młodzież rozmawia na tematy, które są programie formacyjnym. Podczas przygotowania do bierzmowania młodzi uczestniczą w celebracjach, dynamikach, animacjach oraz wyjeżdżają na rekolekcje weekendowe. Po zakończeniu programu, po bierzmowaniu, zapraszamy uczestników do wspólnoty młodzieżowej lub, jeśli jej nie ma, zaczynamy ją tworzyć. Osoby, które weszły do wspólnoty stają się współpracownikami w dziele ewangelizacji i kandydatami na animatorów następnych grup.

W naszej diecezji parafią, która zaczęła korzystać z tej formy jest parafia św. Józefa w Rzeszowie.
Obszerny artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

Księży proboszczów, wikariuszy oraz osoby świeckie działające przy parafii zapraszamy na spotkanie na którym zostaną przybliżone informacje na temat programu.

Odbędzie się ono 18.06.2019 r. (wtorek) o godzinie 20:00 w parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu.