Newsy

Nowi katecheci

Wpisany przez Natalia Janowiec

Po dwóch latach studiowania, zdawania egzaminów, cosobotniego spotykania się w gronie wspaniałych ludzi, 15 czerwca 2019r. w gronie siedemnastu osób obroniliśmy prace dyplomowe, tym samym kończąc Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne. Za kilka tygodni otrzymamy misję i zostaniemy posłani do szkół by tam katechizować
i świadczyć. Rozpoczynając studia, dwa lata temu, chyba nikt z nas nie zdawał sobie sprawy jak dobry to będzie czas i jak wspaniałych ludzi spotkamy. Nikt z nas nie trafił tutaj z przypadku. Jedni spełniali swoje niezrealizowane marzenia inni chcieli pogłębić swoją wiedzę jednak dziś każdy z nas dostał od Boga zadanie, które chce realizować katechizując.

Czego nauczyliśmy się przez te lata? Trzeba przyznać, że teologia jest niezwykle obszerną i na swój sposób trudną wiedzą. Próbowaliśmy ją zgłębiać poprzez wykłady a także lekturę własną. Obok zajęć stricte teologicznych jak: Dogmatyka, Historia Kościoła, Liturgika, Teologia Moralna, Teologia Duchowości, Stary Testament, Nowy Testament, Katechetyka, Prawo Kanoniczne – zgłębialiśmy także Psychologię, Prawo Oświatowe, Pedagogikę. Uwieńczeniem tego czasu był dzień obrony, kiedy kończąc czas studiowania świadomi powołania i odpowiedzialności chcemy iść i głosić poprzez katechizowanie.

Nasze ostatnie spotkanie rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem Dyrektora Wydziału Katechetycznego diecezji rzeszowskiej ks. dr Marka Winiarskiego oraz Dyrektora Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie ks. lic Andrzeja Cyprysia. O godz. 9.00 rozpoczęła się obrona prac dyplomowych. Po niej odbył się poczęstunek, dziękując we wspólnocie za lata wspólnej nauki.

Przed nami zadanie, bo jak mówił sam św. Jan Paweł II powtarzając za Soborem Watykańskim II: piękne (…) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze”. Niech nigdy więc nie braknie nam odwagi i siły do świadczenia o Chrystusie Zmartwychwstałym w kształtowaniu prawdziwych chrześcijan.

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józef Sebastiana Pelczara ogłasza nabór na 2-letnie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne na rok akademicki 2019/2020. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu, ul. Witolda 11a lub wysłać pocztą do dnia 21 września 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie: www.instytut.diecezja.rzeszow.pl 

Magdalena Maraj

 

Tematyka pracy dyplomowanych:

Bartusik Marzena: Katecheza w służbie wychowania do wiary dzieci w wieku przedszkolnym; promotor ks. dr Marek Winiarski.

Buszta Danuta: Analiza i znaczenie cudów św. Piotra w Dziejach Apostolskich; promotor ks. dr Krzysztof Golas.

Daniec Monika:  Pismo Święte w katechezie wczesnoszkolnej: promotor ks. dr Marek Winiarski.

Gola – Pawełek Karolina: Cnota pokory zadaniem współczesnego człowieka; ks. dr Jan Kulig.

Jamińska Ewa: Grzech i miłosierdzie Boże w świetle życia i nauczania św. Ignacego Loyoli; promotor ks. dr Paweł Synoś.

Liskowicz Izabela: Dzieła sztuki inspiracją w edukacji katechetycznej; ks. dr Marek Winiarski.

Maraj Magdalena: Triduum Paschalne w wizji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego; promotor ks. dr Tomasz Bać.

Naziemkowska  Iwona: Formacja religijna dziecka w młodszym wieku szkolnym w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego; promotor ks. dr Marek Winiarski.

Pieniążek Paweł: Teologiczne korzenie tytułu i kultu Matki Bożej Anielskiej; promotor ks. dr Krzysztof Golas.

Pustkowska Agnieszka: Nauczanie Jana Pawła II w założeniach piątej edycji projektu „Oblicza dialogu. Młody Asyż: Młodzi na rzecz tolerancji i pokoju”; promotor ks. dr Krzysztof Golas.

Rzucidło Krystyna: Rodzina jako podstawowe środowisko katechetyczne; promotor ks. dr Marek Winiarski.

  1. Marszałek Jadwiga: Boży plan zbawienia człowieka na podstawie „Katechez Środowych” Jana Pawła II; promotor ks. dr Krzysztof Golas.
  2. Szczepek Anna: Rola środowisk katechetycznych w kształtowaniu wiary u dzieci szkół podstawowych w klasach I-III na podstawie Podstawy Programowej Kościoła Katolickiego w Polsce z 2018 r.; promotor ks. dr Marek Winiarski
  3. Szopa Iwona: Aktualność przesłania bł. Edmunda Bojanowskiego w kontekście początku XXI wieku: promotor ks. dr Paweł Synoś.

Szela Joanna: Miłosierdzie Boże w posłannictwie Kościoła w świetle Encyklik „Dives in misericordia” św. Jana Pawła II; promotor ks. dr Jan Kulig.

Szeliga-Babiarz KatarzynaAngelologia w świetle katechez środowych Jana Pawła II; promotor ks. dr Krzysztof Golas.

Świerad AlbinaRodzinny charakter Mszy Świętej dla dzieci na podstawie „Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci”; promotor ks. dr Tomasz Bać.

Zdjęcia – ks. M. Winiarski, M. Maraj