Newsy

Order Odrodzenia Polski dla ks. S. Kołtaka

Ksiądz Stanisław Kołtak, były proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 14 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski i Złotych Krzyży Zasługi byłym działaczom Opozycji Demokratycznej.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dokonali: Sekretarz Stanu KPRP Andrzej Dera oraz Doradca Prezydenta RP, Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokratycznej Irena Zofia Romaszewska.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni pośmiertnie dwaj działacze opozycji: Grzegorz Ilka za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej i ks. Stanisław Kołtak za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej i pracę duszpasterską. Order dla ks. Kołtaka odebrał ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Ponadto 9 osób odznaczono Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 40 osób – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i 10 osób – Złotym Krzyżem Zasługi. Wśród wszystkich odznaczonych, obok ks. Kołtaka, było dwóch duchownych: o. Jacek Pleskaczyński, jezuita, były duszpasterz akademicki w Łodzi, Toruniu i Szczecinie (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski) i ks. Czesław Banaszkiewicz, przyjaciel i spowiednik ks. Jerzego Popiełuszki (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski).

Ks. Stanisław Kołtak urodził się 10 grudnia 1932 r. w Uhercach Mineralnych k. Leska. Po maturze w Sanoku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Sławęcinie, Strachocinie, Kraczkowej i Medyni Głogowskiej, następnie jako proboszcz w Kalnikowie. W latach 1969–1970 organizował życie duszpasterskie na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie, gdzie później powstała parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1970 został rektorem kaplicy gimnazjalnej kościoła św. Stanisława w Jaśle, a w 1971 proboszczem nowo utworzonej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Od listopada 1980 r. był związany z „Solidarnością”. Wspierał materialnie i modlitwą represjonowanych działaczy; był inicjatorem (wraz z ks. Stanisławem Marczakiem) comiesięcznych Mszy za Ojczyznę. W 1982 współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Był inicjatorem budowy kościołów w Dąbrówce, Sobniowie, Brzyszczkach i Jaśle (obecnie parafia Matki Bożej Częstochowskiej). W 1987  r. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Jaśle, w związku z „wrogą i szkodliwą działalnością polityczną”, wszczął działania operacyjne wobec ks. Kołtaka w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania „Belzebub”. Był wielokrotnie przesłuchiwany. W 1995 r. zakończył pracę w Jaśle i przez rok był proboszczem parafii w Mogielnicy. Zmarł 31 sierpnia 1998 r. w Zakopanem. (tn)

Zdjęcia: Krzysztof Sitkowski/KPRP, Encyklopedia Solidarności, tn