Newsy

Pięciu nowych diakonów w diecezji rzeszowskiej

Biskup Wątroba do kandydatów na diakonów: Człowiek przepełniony duchem tego świata nie może był powołany na diakona. 1 czerwca 2019 r. w kościele św. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie biskup rzeszowski udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Trzeci już raz w krótkiej historii diecezji rzeszowskiej święcenia diakonatu odbyły się poza katedrą, w parafii pochodzenia jednego z diakonów (wcześniej były to parafie: św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale i św. Andrzeja Boboli w Gorlicach). W uroczystości w Dobrzechowie uczestniczyli wychowawcy seminarium rzeszowskiego, kapłani z parafii, z których pochodzą klerycy, siostry zakonne, rodzice, rodzina i przyjaciele oraz parafianie z Dobrzechowa.

Podczas Mszy św. bp Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu 5 klerykom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia otrzymali: Jakub Dzierżak z parafii w Chmielniku, Robert Firek z parafii w Rożnowicach, Kamil Gierus z parafii w Dobrzechowie, Szymon Kłak z parafii w Lecce i Adam Piotrowicz z parafii w Libuszy.

W homilii bp Jan Wątroba przypomniał podstawowe wartości, którymi kierowali się apostołowie przy wyborze pierwszych diakonów: dobra sława, pełnia Ducha Świętego i mądrość. „Dobra sława to bardzo istotna cecha. Człowiek wartościowy, idąc przez życie, nie robi rzeczy, które by go kompromitowały. Imię człowieka dobrej sławy otoczone jest szacunkiem, ale szacunku się nie kupi. O szacunku decydują szlachetność, wierność prawdzie, czystość intencji, miłość do innych ludzi. Mężczyzna o złej sławie nie może być powołany na diakona. Świadectwo dobrej sławy muszą dać rodzice, parafianie, proboszcz i sam powołany, zaś wszelkie ukrywanie złej sławy jest niezgodne z apostolskim duchem Kościoła” – mówił biskup.

Omawiając pełnię Ducha Świętego kaznodzieja skupił się na wierze. „Człowiek pełen Ducha Świętego to człowiek autentycznej wiary, odpowiedzialny przed Bogiem, pozwalający się prowadzić Duchowi Świętemu i wsłuchany w Jego natchnienia. Człowiek przepełniony duchem tego świata nie może był powołany na diakona” – podkreślił hierarcha.

Przy okazji trzeciej wartości jaką jest mądrość bp Wątroba podkreślił, że jej źródłem są słowa Boże. „Na mądrość składa się ilość talentów otrzymanych od Boga i współpraca z Bogiem oraz umiejętność stosowania takich zasad, aby wszystkie decyzje człowieka i wszystkie jego czyny były nastawione na dobro. Sama wiedza nie wystarczy. Mądrość diakona płynie z mądrości Bożych słów, którymi się karmi, a także z mądrości Kościoła, który kocha – to jest źródło prawdziwej mądrości” – powiedział.

W dalszej części homilii biskup rzeszowski zachęcał diakonów, aby na pierwszym miejscu zawsze stawiali porządek wiary. „Będziesz z ludźmi, gdy się rodzą, gdy podejmują najważniejsze decyzje miłości w życiu, kiedy umierają, kiedy potrzebują drugiego człowieka, pomocy i bliskości. Czy może być coś ważniejszego, coś piękniejszego, coś bardziej fascynującego jak bycie z drugim człowiekiem w tym, co jest dla niego najważniejsze? Ta służba człowiekowi będzie sprawdzianem i zarazem świadectwem twojej wiary. Jeśli będziesz miał iść na pogrzeb i wygłosić słowo Boże, najpierw siądź i posłuchaj co ci powie Jezus. Jak nie będziesz miał słowa od Jezusa na ten pogrzeb, to każde twoje słowo będzie za małe. Jak będziesz miał iść pobłogosławić małżeństwo, a nie posłuchasz co Jezus mówi o miłości, to biada tym ludziom, bo na jaką miłość ty ich będziesz otwierał? Tak… Wszystko zależy od wiary, a wiara jest spotkaniem z Jezusem. Masz głosić ludziom – pomódl się za nich. Masz ich chrzcić – pomódl się za nich. Masz odprowadzić kogoś na cmentarz – pomódl się za niego” – zachęcał hierarcha.

Pod koniec Mszy św. słowa wdzięczności i życzeń wyraził pochodzący z parafii w Dobrzechowie dk. Kamil Gierus, który podziękował w imieniu kolegów bp. Janowi Wątrobie, rodzicom, przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego oraz innym duchownym i świeckim obecnym przy rozeznawaniu powołania i wieloletnim przygotowaniu do święceń diakonatu. (tn)

Zdjęcia: www.radiovia.com.pl