Newsy

Posoleni Ewangelią. Dzień uświęcenia księży

Rzeszów. 15 czerwca 2019 r. księża z całej diecezji spotkali się w katedrze na Dniu Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. „Milczenie wobec potrzeby mówienia prawdy jest również kłamstwem i dawaniem fałszywego świadectwa. Posoleni Ewangelią mamy stanąć po stronie prawdy” – mówił do duchownych ks. Jan Miczyński z KUL.

W katedrze rzeszowskiej zgromadziło się około trzystu pięćdziesięciu księży. Duchowni wysłuchali konferencji ks. dr. hab. Jana Miczyńskiego, adiunkta w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (w latach 2007-2015 ojca duchownego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie).

Podczas konferencji ks. Miczyński omówił tzw. dekalog kapłański, zaprezentowany po raz pierwszy w 1980 r. przez niemieckich teologów: bp. Klausa Hemmerlego i ks. Wilhelma Breuninga (1. Ważniejsze jest to, jak ja jako ksiądz żyję, niż to, co ja jako ksiądz robię; 2. Ważniejsze jest to, co czyni we mnie Chrystus, niż to, co ja sam robię; 3. Ważniejsze jest to, abym żył w jedności z prezbiterium, niż abym był sam pochłonięty swoim zadaniem; 4. Ważniejsza jest posługa modlitwy i słowa, niż obsługiwanie stołów; 5. Ważniejsze jest to, aby towarzyszyć duchowo współpracownikom, niż samemu wykonywać jakąś większą ilość prac; 6. Ważniejsze jest to, by w niewielu punktach być obecnym całkowicie i promieniująco, niż w wielu punktach szybko i połowicznie; 7. Ważniejsze jest działanie w jedności, niż choćby nie wiem jak doskonałe działanie w izolacji. A więc ważniejsza jest współpraca, niż praca; 8. Ważniejszy, bo bardziej owocny jest krzyż niż efektywność; 9. Ważniejsza jest otwartość na całość (diecezję, Kościół powszechny), niż choćby nie wiem jak ważne sprawy patrykularne; 10. Ważniejsze jest świadectwo wiary wobec wszystkich, niż czynienie zadość wszystkim pretensjom).

Po konferencji księża uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadził ks. Artur Progorowicz, diecezjalny ojciec duchowny.

W dalszej części duchowi uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem bp Edwarda Białogłowskiego. W koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny i ponad trzystu księży, a wśród nich jedenastu neoprezbiterów.

W homilii ks. Jan Miczyński mówił o odpowiedzialnym i bezkompromisowym głoszeniu prawdy Ewangelii. „Mamy w naszych rękach Boga i z Bogiem mamy pójść na całość. Czasy mamy takie jak zawsze. Proponują nam kompromis ze złem, ze światem, z duchem tego świata. Matka Boża w objawieniach po koniec ubiegłego stulecia w Akita w Japonii powiedziała, że współczesnemu Kościołowi najbardziej zagraża kompromis. Chce się wmówić, że człowiek musi być tolerancyjny, że miłość chrześcijańska jest tolerancyjna. (…) Duch tego świata, przez różne wydarzenia, podpowiada, aby nie zajmować żadnego stanowiska, nie zabierać głosu – przecież miłość chrześcijańska powinna być tolerancyjna. Dla grzesznika powinniśmy być nie tolerancyjni, ale wyrozumiali. Ze względu na miłość potrzebna jest nietolerancja” – przekonywał duchowny.

Kaznodzieja podkreślił, że prawda powinna być zawsze związana z miłością. „Trzeba wielkiej mądrości, aby stawać w obronie prawdy, wiary i Kościoła. Zawsze trzeba to czynić z wielką miłością, aby głosząc prawdę nie niszczyć ale budować. Chodzi o prawdę w miłości. Na pewno nie możemy milczeć. Milczenie wobec potrzeby mówienia prawdy jest również kłamstwem i dawaniem fałszywego świadectwa. Posoleni Ewangelią mamy stanąć po stronie prawdy. To wielki dar włożony przez Boga w nasze serca, sumienia i umysły. Bóg posyła cię, daje swój autorytet stojąc za tobą, daje tobie prawo to tego, abyś głosił z miłością słowa Ewangelii o radykalnej miłości Jezusa wyzwalającej ze zła. Głosił bez retuszowania” – podkreślił ks. Miczyński.

Na zakończenie Mszy św. bp Białogłowski odczytał akt zawierzenia kapłanów Najświętszemu Sercu Jezusa. (tn)

Zdjęcia: tn