Newsy

Sprawozdanie z konkursu biblijnego

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Misja w mocy Ducha Świętego”

Po takim hasłem odbywał się tegoroczny, jubileuszowy, dziesiąty Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych kl. od. V do VII, organizowany przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, przy współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Posiadał on 3 etapy: szkolny, rejonowy i diecezjalny. W pierwszym wzięło udział 1735 dzieci z 102 szkół. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 358, a do diecezjalnego 80 uczniów. Finał miał miejsce w dniu 6 czerwca w auli Domu Diecezjalnego „Tabor” przy ul. Połonińskiej 25.

Wyniki:

Zwycięzcy:
I miejsce:
Anita Rzucidło – 87 pkt. – kl. VII – SP Sióstr Prezentek w Rzeszowie
II miejsce:
Kacper Król – 85 pkt. – kl. VI – SP im. Henryka Sienkiewicza nr 3 w Rzeszowie
III miejsce:
Laura Skalska – kl. VI – 84 pkt. – SP w Żyznowie

Wyróżnieni:
IV miejsce:
Jakub Pańczak – 82 pkt. – kl. VII – ZS w Malawie
Paulina Zarych -82 pkt. – kl. VII – ZS im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
VI miejsce:
Karolina Gawron – 80 pkt. –kl. VI – SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie
Emilia Pitera – 80 pkt – kl. V – SP nr 10 w Rzeszowie
Łucja Postek – 80 pkt. – kl. VII – SP nr 4 im. Ks. Bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle
IX miejsce:
Magdalena Gąsior – 79,5 pkt. – kl. VII – SP Sióstr Prezentek w Rzeszowie
Anna Świerczek – 79,5 pkt. – kl. VII – SP nr 9 w Rzeszowie

Komisja Konkursowa dziękuje wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie, a laureatkom i laureatom składa serdeczne gratulacje.
Wyrazy wdzięczności są skierowane do księży katechetów, sióstr zakonnych, świeckich katechetek i katechetów, rodziców za włożony wysiłek w przygotowanie dzieci do pogłębienia znajomości Ewangelii św. Jana, do wszystkich osób, które podjęły się zadania zorganizowania konkursu na etapie szkolnym i rejonowym, a także do Dyrekcji tych placówek pedagogicznych na terenie których odbywała się rywalizacja zarówno na etapie diecezjalnym jak i rejonowym.
Wśród objętych wdzięczną pamięcią należy wymienić stałą grupę katechetek i katechetów skupionych w Dziele Biblijnym, którzy przygotowywali konkurs biblijny: B. Buczek, A. Gajdek, R. Gołojucha, B. Lis, K. Piękoś, M. Pączek, M. Szmigiel, J. Sikorę.
Podziękowania należą się również:
– JE Ks. Bp Kazimierzowi Górnemu wraz z Panią Mariolą Kiełboń z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty za wręczenie nagród, wygłoszenie przemówień oraz uświetnienie swoją obecnością gali finałowej.
– Ks. dr. M. Winiarskiemu Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej za wsparcie finansowe
– Ks. D. Drozdowi, T. RusynowiDyrektorom Domu Diecezjalnego „Tabor” za użyczenie miejsca na finał,
– Ks. St. Piątkowi, Proboszczowi z parafii Żyznów za wsparcie finansowe
– Diecezjalnemu Radiu „Via” za wsparcie medialne.
Organizatorzy Konkursu mają nadzieję, że przyczynił się on nie tylko do pogłębienia teoretycznej znajomości Pisma Świętego, ale również zaowocuje lepszym poznaniem Jezusa i otwarciem na Ducha Świętego obecnego na kartach Biblii.

Ks. dr M. Dzik,
Moderator DB im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej