Newsy

Święty Antoni, patronie nasz

Wpisany przez Natalia Janowiec

13 czerwca wspominamy św. Antoniego z Padwy, wybitnego doktora Kościoła, kaznodzieję, patrona ludzi błądzących, samotnych oraz ubogich. Z racji liturgicznego wspomnienia świętego w jasielskim sanktuarium noszącym jego wezwanie, odbyły się uroczystości odpustowe.

Obchody co roku gromadzą rzesze wiernych czcicieli z miasta Jasła jak również z różnych stron diecezji rzeszowskiej. Dla wielu z nich święty z Padwy to najskuteczniejszy orędownik w wypraszaniu łask, a także wyjątkowy pomocnik w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, której przewodniczył ojciec Mariusz Kozioł – Wikariusz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. W czasie Eucharystii za wstawiennictwem świętego z Padwy, modlono się o potrzebne łaski i opiekę na każdy dzień życia. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także: ks. Zbigniew Irzyk – dziekan dekanatu Jasło-Wschód, o. Paweł Sroka – gwardian klasztoru i proboszcz parafii pw. św. Antoniego, ks. Tadeusz Gąsiorowski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, o. Piotr Roman Gryziec OFM Conv, ks. Paweł Raczyński MS – kustosz sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu oraz ojcowie franciszkanie.

Homilię wygłosił ojciec Mariusz Kozioł, który podkreślił wyjątkowość postaci św. Antoniego. Kaznodzieja zaznaczył, że Antoni z Padwy jest obecny wśród nas m.in. postaci relikwii, która jest cennym darem dla ludzi wierzących. Ojciec Wikariusz zachęcał również do naśladowania życiowej postawy Antoniego, a więc: pobożności, mowy, posługi, miłości i miłosierdzia.  

Po Mszy świętej, zebrani udali się w barwnej procesji na skwer św. Antoniego. Dla jaślan to miejsce szczególne, gdyż przed II wojną światową znajdował się tam pierwszy kościół i klasztor ojców franciszkanów wraz z słynącą z łask i cudów figurą św. Antoniego. Po zakończeniu II wojny światowej w ruinach zburzonej doszczętnie świątyni, odnaleziono cudowną figurę, która jako jedyna ocalała na skutek wojennych zniszczeń.

Zdjęcia – Natalia Janowiec