Newsy

Zaproszenie na Piknik Rodziny Józefa na Rozpoczęcie Wakacji

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

15 CZERWCA, SOBOTA, W GODZINACH 14.00 – 22.00 W PARAFII ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE NA STAROMIEŚCIU

Parafia powinna być aktywną wspólnotą wierzących, która we współpracy i we wzajemnym dialogu z duszpasterzami podejmuje odpowiedzialność za swe życie wiary. Kościół lokalny nie można ograniczyć swojej misji do ambony i salki katechetycznej oraz katechezy szkolnej. Dla jednostki Kościół konkretyzuje się zawsze w lokalnej wspólnocie, czyli parafii. Człowiek nie podejmie głębokiego życia duchowego w oderwaniu od wspólnoty. Szczególną przestrzenią doświadczania wspólnoty jest propozycja Pikniku Parafialnego – Rodziny Józefa w Rzeszowie na Staromieściu.

Jest to oferta dla poszczególnych rodzin, by wzmocnić ich integrację ze wspólnotą parafialną. Zapraszani są wszyscy do wystąpień publicznych, jest możliwość spotkań i rozmów, spędzenia miłych chwil w ciepłej, rodzinnej atmosferze i poznania się nawzajem. Jest to szczególnie ważne w mieście, które cierpi na brak kontaktów sąsiedzkich. Tę formę spotkania cenią sobie nie tylko dzieci i ludzie młodzi, ale również osoby starsze, samotne, które nie zorganizują sobie w atrakcyjnej formie czasu, a tak mają możliwość wyjścia z mieszkania.


WYPEŁNIJMY OGRODY JÓZEFA – ZAPRASZAMY!