Newsy

Rekolekcje kapłańskie w roku 2019

Wpisany przez Natalia Janowiec

Misjonarze Saletyni z Dębowca zachęcają do udziału w rekolekcjach kapłańskich w roku 2019. Nauki odbędą się w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu.

Terminy rekolekcji przedstawiają się następująco:

  1. 23 – 26 września – prowadzi ks. Bohdan Dutko MS, ur. w 1962 r.; święcenia kapłańskie w 1988 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie; przez długie lata był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „POSŁANIEC Matki Bożej Saletyńskiej”; był duszpasterzem młodzieży w Olsztynie i w Rzeszowie (duszpasterz akademicki i proboszcz), autor książek i artykułów; prowadzi rekolekcje zakonne, kapłańskie i parafialne; od sierpnia 2018 r. dyrektor „Centrum Pojednania”.

 

  1. 04 – 07 listopada – prowadzi biskup Radosław Zmitrowicz, ur. w 1962 r.; święcenia kapłańskie w 1989 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów; od 2012 roku jest biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej na Ukrainie; ceniony rekolekcjonista dla księży.

 

  1. 11 – 14 listopada – prowadzi ks. Jacek Pawłowski MS z Rzymu, ur. w 1973 r.; święcenia kapłańskie w 2000 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; psycholog, studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie; pełnił posługę sekretarza prowincjalnego i rektora w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie, obecnie jest wikariuszem generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

 

  1. 18 – 21 listopada – prowadzi ks. Antoni Skałba MS z La Salette, ur. W 1955 r; święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; pełnił posługę rektora i ojca duchownego w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie; był prowincjałem, proboszczem, dyrektorem „Centrum Pojednania”; od dwóch lat jest rektorem Sanktuarium w La Salette jako pierwszy Polak.

 

  1. 25 – 28 listopada – prowadzi ks. Stanisław Witkowski MS z Krakowa, ur. w 1960 r.; święcenia kapłańskie w 1986 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie; wykłada egzegezę Nowego Testamentu w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; pełnił posługę rektora i ojca duchownego w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie; autor wielu książek i artykułów; znany i ceniony rekolekcjonista.

 

  1. 02 – 05 grudnia – prowadzi ks. Kazimierz Wolan MS, ur. w 1960 r.; święcenia kapłańskie w 1987 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; wieloletni duszpasterz (proboszcz w Warszawie i Krakowie; rektor i ojciec duchowny w WSD Misjonarzy Saletynów; wieloletni spowiednik księży i sióstr zakonnych; prowadzi rekolekcje parafialne, dla księży i sióstr zakonnych; obecnie posługuje w „Centrum Pojednania”.

 

Zgłoszenia na rekolekcje parafialne w ciągu roku przyjmuje ks. Paweł Bryś MS dyrektor Referatu Rekolekcyjno-Misyjnego i Referatu Misji Zagranicznych, 38-220 Dębowiec 55
tel.: +48 13 441 30 12
tel. kom.: +48 513 918 561

Ostatnia w tym roku V tura rekolekcji kapłańskich w Dębowcu rusza 3 grudnia. Nauki prowadzi ks. Bohdan Dutko MS. Początek o godz. 18.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej centrum.saletyni.pl