Newsy

Dożynki Diecezjalne w Parku Papieskim

„Droga do zbawienia nie jest wyścigiem z innymi, kto pierwszy dopadnie drzwi, kto się przepchnie łokciami, by wyprzedzić innych. Do zbawienia idziemy razem, jako wspólnota” – mówił podczas Dożynek Diecezjalnych biskup rzeszowski Jan Wątroba. 25 sierpnia 2019 r. do Parku Papieskiego w Rzeszowie przyjechało 73 delegacje z wieńcami dożynkowymi.

Już o godz. 11.00 plac przed znajdującą się w Parku Papieskim sceną wypełnili rolnicy z parafii diecezji rzeszowskiej. W sumie zarejestrowano 73 delegacje z 89 wieńcami (najwięcej wieńców przywieźli parafianie z Tarnowca, Wysokiej Strzyżowskiej i Trzebowniska). Tegoroczną obsługę dożynek, w tym przygotowanie liturgii, zapewnili wierni i duszpasterze z dekanatu Strzyżów. O godz. 11.30 młodzież z parafii w Krasnej przedstawiła program słowno-muzyczny. Podczas dożynek i Mszy św. wystąpił Strzyżowski Chór Kameralny i orkiestra ze Strzyżowa.

Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. Jerzy Uchman, diecezjalny duszpasterz rolników, przywitał przybyłych do Rzeszowa rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy, wśród nich starostów dożynek Tadeusza i Elżbietę Złotków z dekanatu strzyżowskiego, a także obecnych na Mszy św. parlamentarzystów, władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe oraz poczty sztandarowe.

Tadeusz Złotek w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na wrażliwość rolników na to co transcendentne. „Mamy szczęście obserwować jak ziarno wpada w ziemię, jak zasypia i obumiera a potem przynosi plon – jakbyśmy wtedy czytali Ewangelię. Wydaje się, że bardziej niż inni możemy dostrzec, że nie wszystko zależy od człowieka, że nie wystarcza ani nasza wiedza, ani nasza praca, i jak wiele czynników może zniszczyć nasze plony. Tym bardziej dostrzegamy działającą w naszym życiu Bożą Opatrzność” – mówił starosta dożynek.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli infułaci: ks. Stanisław Macks. Wiesław Szurek oraz ponad dwudziestu księży. Razem z nimi modlili się przedstawiciele Kapituły Katedralnej.

Biskup Jan Wątroba w homilii nawiązał do Ewangelii na temat zbawienia i słów Jezusa: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają” (Łk 13,24). „Zbawienie wymaga walki. Z kim trzeba walczyć? Odpowiedź jest jedna: Ze sobą samym, bo przecież nie z innymi. Droga do zbawienia nie jest wyścigiem z innymi, kto pierwszy dopadnie drzwi, kto się przepchnie łokciami, by wyprzedzić innych. Do zbawienia idziemy razem, jako wspólnota. Nie mamy się ze sobą ścigać, walczyć czy wzajemnie się podgryzać. Mamy sobie pomagać” – podkreślił biskup.

Kaznodzieja zwracając uwagę, że bramą, którą mamy przechodzić jest sam Jezus Chrystus, wymienił i omówił trzy sposoby obecności wśród nas Jezusa Chrystusa: Eucharystię, słowo Boże i Kościół. „Kościół, przy całej świętości swojego Założyciela, Najświętszego Chrystusa Pana, Kościół jest bardzo ludzki, a jeśli jest ludzki to jest chropowaty i nie zawsze piękny, jest trudny. Kościół jest trudny. Chcielibyśmy, aby był inny. Nie podoba nam się to i tamto. Jak się trzeba zmagać ze sobą, żeby kochać Kościół, żeby widzieć Jezusa w Kościele. Trzeba się ze sobą zmagać, walczyć” – mówił hierarcha.

Dziękując rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom  za obecność, trud i pracę biskup rzeszowski mówił o Bożej Opatrzności. „Chrześcijański, religijny wymiar dożynek, to uświadomienie sobie, że ludzkie możliwości czynienia sobie ziemi poddanej muszą uwzględniać czynniki, które nie są w naszym ręku, wymykają się naszej wiedzy i władzy. Prawda o Bożej Opatrzności przypomina, że to Bóg rządzi światem i to Ona ustanawia prawa i mechanizmy jego funkcjonowania. Dożynki to święto dziękczynienia i radości, w którego centrum znajduje się osoba łaskawego Boga, któremu należy się cześć, wdzięczności i uwielbienie” – powiedział kaznodzieja.

W długiej procesji z darami do ołtarza podeszły delegacje wszystkich obecnych parafii przynosząc chleby, wino, miód i owoce. Na zakończenie liturgii biskup Wątroba pobłogosławił przyniesione płody ziemi.

Po błogosławieństwie poszczególne delegacje, przedstawiane przez ks. Jana Szczupaka, wikariusza biskupiego ds. społecznych, prezentowały swoje wieńce. (tn)

Zdjęcia: tn