Newsy

Zmiany personalne w diecezji rzeszowskiej

Od 16 sierpnia 2019 r. dwanaście parafii diecezji rzeszowskiej będzie mieć nowych proboszczów. W sumie w sierpniu 80 księży rozpocznie pracę duszpasterską w nowych parafiach. Prezentujemy niektóre tegoroczne zmiany dokonane przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.

W tym roku wcześniej niż zwykle, bo 15 czerwca 2019 r., księża dziekani bądź ich reprezentanci odebrali nominacje dla księży ze swoich dekanatów (nominacje w Sali Papieskiej przy rzeszowskiej katedrze wręczył ks. Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie). Były to głównie nominacje na proboszczów, nominacje na pierwsze parafie dla neoprezbiterów, zmiany wikariuszy pomiędzy parafiami oraz zmiany na stanowiskach w Kurii Diecezjalnej. Nowi księża proboszczowie mają objąć urzędy 16 sierpnia 2019 r. Tydzień później, 22 sierpnia, parafie obejmą nowi wikariusze.

W Kurii Diecezjalnej ks. Tomasz Gałuszka został zwolniony z funkcji redaktora naczelnego strony internetowej diecezji rzeszowskiej i mianowany wikariuszem w Chmielniku. Nadal będzie pracował w Sądzie Biskupim.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie ks. Grzegorza Wójcika, prefekta WSD, zastąpi ks. Sławomir Jeziorski. Ksiądz Grzegorz Wójcik został katechetą w LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie z zamieszkaniem w parafii w Mrowli.

Dwóch księży rozpocznie studia doktoranckie: ks. Dominik Kiełb na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i ks. Piotr Staryszak na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Siedmiu księży, w związku z ukończeniem w bieżącym roku 70. roku życia lub ze względu na stan zdrowia, z dniem 16 sierpnia przeszło na emeryturę:

ks. Józef Galant – proboszcz w Nienadówce

ks. Jan Lib – proboszcz w Górnie

ks. Stanisław Łukasz – proboszcz w Stępinie

ks. Roman Niedziela – proboszcz w Czeluśnicy

ks. Józef Stanowski – proboszcz parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

ks. Stanisław Tarnawski – proboszcz w parafii pw. św. Rocha w Rzeszowie

ks. Henryk Wojtyło – proboszcz parafii pw. Bożego Ciała i MB z Lourdes w Rzeszowie

W związku z przejściem proboszczów na emeryturę oraz polityką kadrową diecezji w 12 parafiach urząd proboszcza obejmą nowi księża:

Błędowa Zgłobieńska – ks. Stanisław Szeliga (dotychczas wikariusz parafii pw. św. J. S. Pelczara w Strzyżowie)

Czeluśnica – ks. Ryszard Brudzisz (dotychczas wikariusz parafii farnej w Jaśle)

Glinik Polski – ks. Tomasz Mężyk (dotychczas wikariusz w Trzebosi)

Górno – ks. Tomasz Kozicki (dotychczas proboszcz parafii pw. św. Anny w Ropczycach)

Łowisko – ks. Wincenty Kolbusz (wikariusz parafii pw. św. Józefa w Rzeszowie – os. Staromieście)

Nienadówka – ks. Jerzy Uchman (dotychczas proboszcz w Tarnowcu)

Ropczyce, pw. św. Anny – ks. Grzegorz Kamiński (dotychczas wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie)

Rzeszów, pw. Bożego Ciała i MB z Lourdes – ks. Marek Ryba (dotychczas proboszcz w Łowisku)

Rzeszów, pw. św. Judy Tadeusza – ks. Marek Dzik (dotychczas rezydent w Malawie)

Rzeszów, pw. św. Rocha – ks. Mariusz Matuszewski (dotychczas proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej)

Stępina – ks. Marian Płonka (dotychczas proboszcz w Gliniku Polskim)

Tarnowiec – ks. Paweł Knurek (dotychczas misjonarz na Białorusi)

Zmiany objęły także 59 księży wikariuszy, którzy średnio po trzech latach pracy w parafiach zostali mianowani wikariuszami w innych placówkach duszpasterskich.

Jedenastu księży neoprezbiterów wyświęconych 8 czerwca 2019 r. otrzymało skierowanie do parafii po raz pierwszy:

ks. Kamil Bambrowicz do parafii pw. św. Barbary w Ropczycach

ks. Hubert Cop do Nockowej

ks. Jakub Gunia do Czudca

ks. Mateusz Juszczyk do Tyczyna

ks. Arkadiusz Król do Niwisk

ks. Jarosław Młodecki do parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

ks. Jakub Oczkowicz do parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie

ks. Bartłomiej Ołyniec do Sękowej

ks. Grzegorz Petka do Czarnej Sędziszowskiej

ks. Dominik Wacław do Ustrobnej

ks. Rafał Wesołowski do Cmolasu

 

Na zdjęciach księża dziekani oraz neoprezbiterzy odbierają nominacje w Sali Papieskiej przy katedrze w Rzeszowie 15 czerwca 2019 r. Fot.: tn