Newsy

3121 maturzystów z diecezji rzeszowskiej na Jasnej Górze

Tyle w nas będzie dojrzałości, ile będzie odpowiedzialności za nasze zbawienie, za moje zbawienie, ale też zbawienie kolegi, koleżanki i tych wszystkich, których Pan Bóg stawia na mojej drodze – mówił do maturzystów bp Jan Wątroba. 25, 26 i 27 września 2019 r. odbyła się 23. Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Rzeszowskiej na Jasną Górę, w której łącznie uczestniczyło ponad trzy tysiące maturzystów.

W środę, 25 września, na Jasnej Górze modlili się maturzyści z południowej części diecezji (ponad 900 osób). W czwartek, 27 września – młodzież ucząca się w szkołach na terenie powiatu rzeszowskiego oraz centralnej i północnej części diecezji (blisko 500 osób). W piątek, 28 września – młodzież ucząca się w Rzeszowie (ponad 1700 osób). W sumie w pielgrzymce uczestniczyło 3121 maturzystów.

Pierwszym punktem programu była konferencja, którą przez trzy dni głosił ks. Michał Domasik, wikariusz parafii św. Jadwigi w Rzeszowie, zastępca diecezjalnego moderatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Prelegent skupił się na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza, w którym autor opisuje uzdrowienie przez Jezusa Chrystusa niewidomego żebraka Bartymeusza. „Wielu jest ludzi, których zmysły są zupełnie zdrowe i nawet okularów nie potrzebują, a tak naprawdę są w życiu zaślepieni, mówiąc językiem Ewangelii, i najczęściej trwanie w tym stanie wynika z tego, że sobie w ogóle nie zdają z tego sprawy. Myślę, że rozważanie na podstawie tej perykopy, to przede wszystkim zobaczenie tej ślepoty, w czym ja rzeczywiście niedomagam, co jest tą moją niezdolnością widzenia, co jest tym, co mogę zmienić” – mówił ks. Domasik.

Po konferencji pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym i adoracji Najświętszego Sakramentu, które w kolejnych dniach prowadzili katecheci i uczniowie z różnych szkół. W czasie nabożeństwa wielu maturzystów skorzystało z sakramentu pokuty.

Mszom świętym w środę i czwartek przewodniczył bp Edward Białogłowski. W homiliach hierarcha pytał o cel pielgrzymowania na Jasną Górę. „Po co przychodzimy na Jasną Górę? (…) Aby na progu dorosłości, bo wielu już wyśpiewało osiemnastki, a niektórzy nawet Mszę świętą dziękczynną zamówili, aby porozmawiać szczerze o wszystkim z Matką. Trzeba porozmawiać o dalszej drodze swojego życia i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Na jakich wartościach chcę budować to życie? Rok maturalny jest czasem, w którym musi nastąpić głębokie zapytanie siebie: Gdzie Pan Bóg chce mnie mieć? To pytanie trzeba dzisiaj zanieść przed obraz Matki Bożej. Może usłyszysz upewnienie, że twoja droga służby będzie realizowana w małżeństwie, w drodze pięknej, trudnej i wymagającej. Może dzisiaj usłyszysz szept: Pójdź za mną, aby służyć Panu Bogu w kapłaństwie, czy życiu zakonnym. A może Bóg widzi cię jako apostoła osoby samotnej w świecie” – mówił do młodzieży biskup.

Piątkowej Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii bp Wątroba podziękował maturzystom za udział w pielgrzymce zachęcając jednocześnie do modlitwy o dobre wykorzystanie czasu. „Wasza odpowiedź na zaproszenie katechetów i przyjazd tutaj już jest świadectwem dojrzałości. I choć nikt wam nie wręczy stosownych dokumentów, to przez sam udział w pielgrzymce zdajecie pozytywnie egzamin dojrzałości. Dziękuję za to świadectwo. (…) Przybywacie tutaj jak tysiące waszych kolegów i koleżanek z całej Polski. Poczujmy się w tej wielkiej rzece młodych ludzi, którzy przybywają tutaj w określonymi celu, w związku z bliskim egzaminem maturalnym. Przybywacie, aby Matce Bożej powiedzieć, co jest treścią waszego życia; powiedzieć o tym szczególnym roku z maturą, wyborem studiów. Ogólnie chodzi o dobre wykorzystanie czasu, który szybko mija, jak ziarnka piasku w klepsydrze. Ważne, aby go nie zmarnować i dobrze przeżyć” – mówił hierarcha.

Wiele miejsca bp Wątroba poświęcił tematowi powołania, zwracając uwagę, że najważniejszym powołaniem człowieka jest zbawienie. „Jestem przekonany, że patrzycie dalej niż tylko na majowy czas matury. Pielgrzymka jest okazją, aby postawić pytania: Co po maturze? Co po studiach? Pytania o to, kim chce być, a jeszcze lepiej zapytać: Kim chce mnie Pan Bóg? Szukając odpowiedzi na pytanie o powołanie warto pamiętać, że nie ma ważniejszego powołania niż zbawienie i życie wieczne. Tyle w nas będzie dojrzałości, ile będzie odpowiedzialności za nasze zbawienie, za moje zbawienie, ale też zbawienie kolegi, koleżanki i tych wszystkich, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Powołanie do życia wiecznego to powołanie nas wszystkich, jak tu jesteśmy, bowiem Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Drogi powołania do zbawienia są różne. Ważne byśmy nie byli bezczynni, leniwi czy szukający wygody. Pan Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Żeby Go naśladować trzeba mieć odwagę, trzeba się zaangażować” – podkreślił duchowny.

Jako przykład zaangażowanego człowieka bp Wątroba podał bł. Piotra Jerzego Frassattiego i Jacka Krawczyka z Palikówki k. Rzeszowa, zmarłego w 1991 r. studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ostatnim punktem programu wszystkich dni pielgrzymkowych był różaniec w kaplicy Cudownego Obrazu.

Dla każdego maturzysty przygotowano okolicznościową książeczkę zawierającą m.in. modlitwę maturzysty, rachunek sumienia i medytacje biblijną.

Koordynatorem 23. Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Rzeszowskiej na Jasną Górę był ks. Krzysztof Golas, katecheta IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak