Newsy

Kosowy: Uroczystość nadania szkole imienia

Wpisany przez Natalia Janowiec

W Kosowach biskup rzeszowski Jan Wątroba uczestniczył w inauguracji roku szkolnego i w nadaniu imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej, 2 września 2019 roku. 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, poświęcenia nowego sztandaru szkoły i obrazu z wizerunkiem bł. ks. Jerzego. W homilii biskup pogratulował wyboru błogosławionego Patrona, przypominając, że ks. Jerzy jest dobrym wzorem odważnego człowieka, który przeciwstawiał się złu. Zachęcił także wszystkich mieszkańców Kosów do wspierania swojej szkoły.

Przed końcowym błogosławieństwem biskup poświęcił uczniom pierwszych klas tornistry i przybory szkolne. Przekazanie sztandaru, złożenie przez uczniów ślubowania i okoliczne przedstawienie, miały miejsce przy Szkole Podstawowej w Kosowach. W uroczystości wziął udział Józef Popiełuszko, brat bł. ks. Jerzego.

Tekst i zdjęcia/ facebook.com/diecezjarzeszowska