Newsy

Msza święta w intencji osób starszych

Wpisany przez Natalia Janowiec

Jasło. „Senior, Seniorka to człowiek Boży mędrzec jeśli słucha Słowa Bożego” – mówił w homilii do osób starszych ks. infułat Wiesław Szurek.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji osób w podeszłym wieku. Eucharystii przewodniczył ks. infułat Wiesław Szurek w asyście ks. Zbigniewa Irzyka, dziekana dekanatu Jasło-Wschód.

W homilii ks. infułat zwrócił uwagę na wartość i bogactwo Słowa Bożego. Zwracając się do seniorów i seniorek zachęcał do częstszego sięgania po Pismo Święte, które stanowi niezbędną pomoc i oparcie w pokonywaniu wszelkich trudności codziennego życia. Infułat podkreślił, że na kartach Pisma Świętego znajduje się wiele bogatych treści dotyczących starości i szacunku dla osób starszych.

Kaznodzieja przypomniał osobę św. Jana Pawła II, który za życia okazywał szczególną troskę ludziom starszym i chorym. W roku 1999 Ojciec Święty skierował list, zatytułowany „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”. W liście Papież Polak wyraził duchową łączność i więź z osobami starszymi: Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. Czynię to, dziękując najpierw Bogu za dary i dobrodziejstwa, jakich udzielał mi obficie aż do tej chwili. Przemierzam w pamięci kolejne etapy mojego życia, splecionego z historią większej części obecnego stulecia, i widzę wyłaniające się z przeszłości twarze niezliczonych osób, w tym niektórych szczególnie mi drogich. Wiążą się z nimi wspomnienia wydarzeń zwykłych i nadzwyczajnych, chwil radości i przeżyć naznaczonych cierpieniem. Ponad tym wszystkim jednak widzę opatrznościową i miłosierną dłoń Boga Ojca.

W czasie Mszy świętej seniorzy i seniorki za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlili się o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

Zdjęcia: N. Janowiec