Newsy

Wielka przestroga. 80. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

Rzeszów. „Straszna prawda o strasznych czasach dana jest nam jako wielka przestroga” – mówił ks. Piotr Steczkowski podczas Mszy św. za Ojczyznę w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Po Eucharystii odbył się marsz modlitewny pod Krzyż Ofiar Komunizmu.

17 września 2019 r., w Światowym Dniu Sybiraka, w kościele św. Krzyża w Rzeszowie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 80. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Mszy św. przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Ireneusz Folcik, ks. Stanisław Słowik, ks. Piotr Steczkowski, ks. Władysław Jagustyn, ks. Stanisław Jamiński i ks. Wojciech Środoń.

W Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Sybiracy, kombatanci, żołnierze, dyrekcje, nauczyciele i uczniowie szkół oraz kilka pocztów sztandarowych.

Homilię wygłosił ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Kaznodzieja rozpoczął homilię od lektury wiersza Zbigniewa Herberta pt. „17 IX”. W dalszej części skupił się na ostatniej zwrotce z wątkiem pojednania: „Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco / i da ci sążeń ziemi pod wierzbą – i spokój / by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu – najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win”. „Z wiersza przebija gorycz poczucia klęski i osamotnienia, a jednocześnie zadziwia realizmem i otwarciem ku przyszłości, wraz z tym jakże trudnym, ale przecież na wskroś chrześcijańskim przebaczeniem. To wyzwanie, które poeta i historia zostawili nam, naszemu pokoleniu. W jaki sposób je zrealizować? Czy znajdziemy w sobie moc ducha, aby przebaczyć?” – pytał ks. Steczkowski.

Duchowny podkreślił, że autentyczne pojednanie wymaga pamięci i prawdy. „Jak pokazują badania, niezbyt dobrze znamy historię Polski, mylimy daty, nazwiska i wydarzenia. Pamięć państwa również pozostawia wiele do życzenia, choć dużo już zostało zrobione. (…) Prawda, także ta historyczna, wciąż pada ofiarą interesów politycznych lub ideologii. Prawda o 17 września 1939 r. to prawda o złamaniu politycznych ustaleń, napaści Armii Czerwonej na terytorium Rzeczpospolitej; to prawda o zdradzie sojuszników, ale też o słabości polskiego przywództwa. To wreszcie prawda o rebelii mniejszości narodowych” – mówił ks. Steczkowski podając przykłady zbrodni Ukraińców, Żydów i Polaków. „Straszna prawda o strasznych czasach dana jest nam jako wielka przestroga” – podkreślił.

Jednym z wniosków tej przestrogi, według kaznodziei, powinna być troska o jakość polityki. Zwracając uwagę, że potrzebujemy polityków mądrych i odpowiedzialnych kanclerz Kurii Diecezjalnej przytoczył fragment Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”: „Ci, którzy posiadają talent do działalności politycznej lub mogą się do niej nadać, a jest to sztuka trudna i zarazem wielce szlachetna, niech się do niej sposobią i oddają się jej nie myśląc o własnej wygodzie lub zyskownym stanowisku. Niech występują przeciw uciskowi ze strony jednostki lub samowładztwu i nietolerancji partii politycznej, działając roztropnie i nienagannie pod względem moralnym, a niech poświęcają się dobru wspólnemu w duchu szczerości i słuszności, owszem z miłością i odwagą polityczną” (nr 75).

W ostatniej części homilii ks. Steczkowski zwrócił uwagę, że wobec dramatycznych faktów z przeszłości, pojednanie między narodami i między ludźmi jest możliwe tylko z pomocą Jezusa Chrystusa. „Źródłem pojednania jest Chrystus. Chrystus jest naszym pokojem. On ma moc zburzyć mur wrogości. Jednych i drugich może pojednać z Ojcem przez krzyż. Przychodzi aby zwiastować pokój tym, którzy są daleko, i wam, którzy jesteście blisko. (…) Z pokorą i czcią wpatrujemy się w Chrystusowy krzyż. W głębi naszego chrześcijańskiego ducha prośmy o przebaczenie naszych polskich, narodowych win, bo i my uczymy się kunsztu przebaczania naszym winowajcom” – powiedział.

Po Mszy św. zgromadzeni, na czele Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przeszli w modlitewnej procesji pod Krzyż Ofiar Komunizmu na placu Śreniawitów. W czasie drogi ks. Piotr Steczkowski i ks. Władysław Jagustyn czytali kolejne wezwania Litanii Narodu Polskiego. Po odśpiewaniu hymnu uczestnicy marszu złożyli pod krzyżem wieńce i znicze.

Organizatorem uroczystości rocznicowych była parafia Świętego Krzyża w Rzeszowie, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie oraz Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak