Newsy

Kongregacje kapłańskie o Eucharystii

„Kiedy przyjmując Eucharystię mówimy Amen, to mówimy tak nie tylko wobec Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, ale wobec całego Kościoła i wszystkich, którzy Kościół tworzą, także wobec tych, z którymi nie układa nam się najlepiej” – mówił księżom diecezjalnym i zakonnym zebranym na kongregacjach kapłańskich w Rzeszowie i Jaśle ks. Sławomir Jeziorski z WSD w Rzeszowie.

19 października 2019 r. w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie i w Domu Parafialnym przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle, odbyły się jesienne kongregacje duszpasterskie dla wszystkich księży pracujących w diecezji rzeszowskiej.

W czasie kongregacji duchowni wysłuchali wystąpienia ks. Sławomira Jeziorskiego, prefekta i wykładowcy liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Duchowny wygłosił wykład pt. „Eucharystia – znak jedności i więź miłości”.

Prelegent, nawiązując do współczesnego kryzysu wiary, zwrócił uwagę, że receptą na odnowę życia religijnego jest odnowa liturgii. „W liturgii jest źródło, w którym Kościół się może odnowić. Nie odnowi się przez akcje i aktywizm, ale przez liturgię. Liturgia to Jezus Chrystus. (…) Program duszpasterski, który wkrótce rozpoczniemy, a który koncentruje się na Eucharystii, jest dla nas wielką szansą. Jeśli widzimy, że mamy zadyszkę, jeśli brakuje nam sił w duszpasterstwie i w katechezie, to sił należy szukać właśnie w Eucharystii” – podkreślił.

Wiele miejsca ks. Jeziorski poświęcił relacjom między Bogiem i ludźmi, które w wyjątkowy sposób tworzy Eucharystia. „Jedność Kościoła szczególnie objawia się w Eucharystii. To doświadczenie przejścia od piekła samotności do wspólnoty. Od piekła samotności nie zbawimy się przez Internet, telefon i samochód. Potrzeba relacji. Potrzeba Boga, który wprowadza nas w relację ze sobą i drugim człowiekiem, ze wspólnotą. (…) Kiedy przyjmując Eucharystię mówimy Amen, to mówimy tak nie tylko wobec Jezusa Chrystusa pod postacią, ale wobec całego Kościoła i wszystkich, którzy Kościół tworzą, także wobec tych, z którymi nie układa nam się najlepiej” – mówił.

Przywołując dokument kongresu poświęconego powołaniom od kapłaństwa i życia konsekrowanego w Europie „In verbo tuo…” z 1998 r. ks. Jeziorski mówił o potrzebie rozwijania duchowości eucharystycznej. „Dokument mówi o aborcjach powołaniowych z powodu pustki wychowawczej. Przez analogię można powiedzieć o aborcjach życia eucharystycznego, życia Bożego, życia łaski. Życie eucharystyczne można zabić. Z powodu naszych zaniedbań, nieuwagi, braku czujności dochodzi do aborcji życia eucharystycznego. (…) Mentalność proaborcyjna, gdy chodzi o życie łaski, to m.in. materializm i postawienie siebie w centrum, pokazywanie tylko siebie. Eucharystia nie jest po to, aby mnie utwierdzić w moim ja, i po to, aby mi było dobrze. Eucharystia powinna otwierać na innych” – przekonywał liturgista.

Po wykładzie ks. Jeziorskiego ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziały Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, przedstawił zebranym główne założenia trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, który będzie realizowany pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Program będzie koncentrował się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej i Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Po przerwie, Francois Martineau, przedstawiciel grupy zakupowej w służbie instytucji kościelnych „Cedr” oraz Piotr Herman i Krzysztof Wilczyński z projektu „Mobilna parafia”, zachęcali księży do skorzystania z oferty proponowanych usług.

Komunikaty związane z organizacją pracy w diecezji rzeszowskiej przedstawili: ks. Łukasz Chmielewski, diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Diecezji Rzeszowskiej, ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezji Rzeszowskiej i ks. Daniel Drozd, dyrektor Diecezjalnego Domu „Tabor” w Rzeszowie.

Podsumowania całego spotkania dokonał bp Jan Wątroba. Biskup rzeszowski zachęcał księży do troski o kult eucharystyczny. „Jeśli chcemy pomóc wiernym w głębszym przeżywaniu Eucharystii, sami musimy być świadkami wiary w Eucharystię i sprawować ją z najwyższym pietyzmem” – mówił hierarcha. (tn)

Zdjęcia: N. Janowiec i T. Nowak