Newsy

Głuchoniemi z diecezji rzeszowskiej modlili się w Tarnowcu

6 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Zwierzenia w Tarnowcu spotkali się głuchoniemi i duszpasterze głuchoniemych z Gorlic, Jasła i Rzeszowa. Prezentujemy relację ze spotkania przygotowaną przez duszpasterstwo niesłyszących diecezji rzeszowskiej.

Wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa (Rz 10,17). Czy więc wierzyć mogą Ci, którzy nie słyszą? Odpowiedź na to pytanie dają nam osoby niesłyszące, które mimo trudności w komunikowaniu się z wielkim pragnieniem pogłębiają swoją wiarę i szukają Pana Boga. Nieraz ich jedynymi uszami, pozwalającymi słyszeć głos Chrystusa są ręce innych ludzi, porozumiewające się językiem migowym.

W niedzielę, 6 października, członków duszpasterstwa niesłyszących z naszej diecezji zgromadziło Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. Odbyła się tam tego dnia pierwsza pielgrzymka głuchych diecezji rzeszowskiej. Była to okazja do spotkania się głuchych ze wszystkich okręgów duszpasterskich. Głusi przybyli do Tarnowca z Rzeszowa, Jasła i Gorlic razem ze swoimi duszpasterzami, aby wspólnie się modlić, zawierzyć swoje życie Matce Bożej, ale także miło spędzić czas ze sobą.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. celebrowaną przez duszpasterzy niesłyszących. Eucharystii przewodniczył ks. Mateusz Kowalski, diecezjalny duszpasterz niesłyszących. Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki podeszli do figury Matki Bożej, aby tam zawierzyć swoje trudności i radości. Następnie wszyscy udali się do domu katechetycznego na wspólne spotkanie.

Duszpasterstwo niesłyszących diecezji rzeszowskiej

Zdjęcia: Duszpasterstwo niesłyszących diecezji rzeszowskiej