Newsy

Zjazd Diecezjalny KSM i wybory do zarządu XIV kadencji

„Jeśli głośno mówimy, że chcemy służyć Bogu i Ojczyźnie przez cnotę, naukę i pracę, to zróbmy wszystko, aby stało się to rzeczywistością” – mówił bp Jan Wątroba podczas Zjazdu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 26 października 2019 r. Podczas zjazdu odbyły się wybory do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej KSM XIV kadencji.

Zjazd odbył się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Mszę św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby koncelebrowali głównie asystenci oddziałów parafialnych KSM na czele z ks. Tomaszem Ryczkiem, asystentem diecezjalnym. Homilię wygłosił ks. Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że KSM jest przestrzenią służby. „Każdy z nas został powołany do tego, aby służyć. We wspólnocie KSM nie ma miejsca na panowanie. Im większa funkcja, tym większa służba, i ci, którzy są w hierarchii najniżej, mają prawo oczekiwać od tych, którzy są wyżej, służby, pomocy i wsparcia” – podkreślił duchowny.

Ksiądz Lubowicki mówił również, że wspólnota, jaką tworzy KSM, wymaga troski o jedność. „Tam, gdzie są dwie lub trzy osoby, tam może być dwa, trzy różne zdania, pomysły i opinie. Ale też wiemy, że tam gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, tam On jest pośród nich. W Jezusie Chrystusie jest źródło naszej jedności. Z naszej strony trzeba się o tę jedność troszczyć. Dzisiaj wiele środowisk chce skłócić pasterzy Kościoła, księży i wiernych; skłócić młodzież z księżmi. Trzeba się bardzo starać, aby zachować jedność. Jedność w oddziałach parafialnych, we wspólnocie diecezji, Kościoła w Polsce i na świecie” – mówił asystent generalny.

Duchowny zwrócił uwagę, że wspólnota KSM wymaga poświęcenia. „Jedni patrzą na wspólnotę pod kątem zaspokojenia swoich potrzeb, ambicji, tak, aby jak najwięcej skorzystać z uczestnictwa we wspólnocie. Inne spojrzenie na wspólnotę podkreśla, że jej wartością jest suma poświęceń. Będziecie mogli, jako KSM, bardzo wiele osiągnąć, jeśli każdy da coś od siebie, każdy, choć trochę się poświęci. Jeśli ksiądz asystent poświęci swój czas, jeśli młodzież poświęci swój czas, jeśli wszyscy się zaangażują, nie oczekując niczego w zamian, to razem mogą bardzo dużo osiągnąć. Taka wspólnota ma niesamowitą siłę” – przekonywał kaznodzieja.

Druga część zjazdu odbyła się w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. W krótkim wystąpieniu bp Jan Wątroba podziękował młodzieży za całoroczną pracę, zwracając uwagę, że praca na rzecz innych wymaga w pierwszej kolejności troski o własną formację. „Dziękuję za to, że jesteście; za to, że dzisiaj jest was tak wielu; za to, że aktywnie tworzycie KSM diecezji rzeszowskiej. Dziękuję za pracę w ciągu roku szkolnego i zaangażowanie podczas obozów wakacyjnych. Poświęcając się dla innych pamiętajcie, że żeby coś dać innym, dzielić się z innymi, trzeba to mieć, trzeba najpierw pracować nad sobą. Potem dopiero jest czas na świadectwo, apostolstwo i ewangelizację” – mówił hierarcha.

Nawiązując do zawołania KSM „…służyć Bogu i Ojczyźnie” oraz homilii asystenta generalnego KSM, biskup Wątroba zachęcał do służby. „Wspólnotę buduje się przez służbę. Nie można inaczej, gdyż taka była droga Jezusa Chrystusa. Jezus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Jeśli głośno mówimy, że chcemy służyć Bogu i Ojczyźnie przez cnotę, naukę i pracę, to zróbmy wszystko, aby stało się to rzeczywistością. Taka służba wymaga w pierwszej kolejności szukania dobra wspólnego, a nie swoich interesów. Ale też taka służba jest źródłem radości i uświęcenia” – podkreślił biskup.

W dalszej części dotychczasowy zarząd z prezesem Pawłem Grodzkim podsumował dwuletnią kadencję, a delegaci udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Następnie dokonano wyboru nowych władz diecezjalnych KSM.

Podczas głosownia wybrano trzech kandydatów na prezesa zarządu, z których biskup rzeszowski wskaże jedną osobę (wybrani to: Marcin Urban, Weronika Lepucka i Piotr Lenard). Ponadto wybrano czterech członków Zarządu (Gabrielę Lang, Monikę Korzępę, Edytę Ciężkowską i Kamilę Brandys) oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną (Annę Szpyrkę, Izabelę Kurpiel i Jakuba Lamersa).

W głosowaniu uczestniczyli przedstawiciele 54 parafialnych oddziałów i kół KSM w diecezji rzeszowskiej z 80 uprawnionych do głosowania. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak