Newsy

25 lat Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorlicach

9 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach – świętowało jubileusz 25-lecia istnienia i działalności na rzecz rodzin. Był to jednocześnie czas wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom. Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba.

25 lat temu w Gorlicach przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powstało Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej (SRK). Rok 1994 – Ojciec Święty Jan Paweł II zatroskany o rodziny ogłasza Rokiem Rodziny i apeluje do rodzin, aby jednoczyły się na wspólnej modlitwie, formacji i działalności. Inspirowani „Listem do Rodzin” Jana Pawła II i całym Jego nauczaniem na temat: „Rodzina w służbie życiu i miłości” podejmujemy ten apel i powołujemy grupę świeckich, realizującą te zadania. We wrześniu 1994 r. tworzymy grupę założycielską, a w listopadzie 1994 rejestrujemy nasze Koło SRK w Zarządzie Diecezjalnym w Rzeszowie.

Jubileusz to czas refleksji i wdzięczności. To wyjątkowy czas wspomnień i podsumowań. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). W życiu chrześcijańskim budujemy z materiału, który został nam dany. Wszystko jest łaską, ale z naszej strony trzeba odpowiedzieć na dar, który został nam powierzony. Trzeba zadać sobie pytania: Co zrobiliśmy z darami, które otrzymaliśmy? Co z nimi robimy? Kogo ubogaciliśmy naszą wiarą? Jak wiele rozdaliśmy ze skarbca miłości swojego serca? Ile dzieł dokonaliśmy pod natchnieniem Ducha Świętego? Nie nam to oceniać. Mamy jednak wiele powodów, aby dziękować Bogu i ludziom za 25 lat służby Bogu, Kościołowi i rodzinom.

9 listopada 2019 r. SRK – Koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach – świętowało jubileusz 25-lecia istnienia i działalności na rzecz rodzin. Był to jednocześnie czas wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom. Za najpiękniejszą formę wdzięczności uznajemy Eucharystię – dziękczynienie składane Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa i łaski, ale też troski i słabości. Obchody rozpoczęliśmy więc uroczystą Mszą św. w gorlickiej Bazylice Mniejszej sprawowaną przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę. Eucharystię koncelebrowali m.in.: ks. Stanisław Ruszel, dziekan dekanatu gorlickiego, ks. Marian Raźnikiewicz, asystent diecezjalny SRK, proboszczowie gorlickich parafii oraz ks. Krzysztof Panasowiec, proboszcz parafii Dolina na Ukrainie, ks. Ryszard Tokarz, proboszcz parafii w Mrowli i ks. Marian Czenczek, proboszcz parafii w Tyczynie.

W homilii bp Jan Wątroba nawiązał do czytań mszalnych we wspomnienie rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, podkreślając, że jesteśmy świątynią Bożą, a naszym zadaniem jest troska o Kościół święty i wypełnianie zadań, które nam Bóg powierzył. W tym kontekście hierarcha podał liczne przykłady działalności Koła SRK w Gorlicach.

Druga część obchodów miała miejsce w auli Domu Katechetycznego. Wśród zaproszonych gości byli księża, Wanda Półtawska, niestrudzona obrończyni życia, Kazimierz Kapera, prezydent Polskiej Federacji SRK, Barbara Bartuś, poseł Rzeczpospolitej Polskiej, zarząd diecezjalny SRK na czele z Januszem Skotnickim, burmistrzem Tyczyna, Maria Gubała, starosta powiatu gorlickiego i Aleksander Augustyn, przedstawiciel Urzędu Miasta Gorlice.

Marta Przewor, prezes Koła SRK w Gorlicach, skrótowo podsumowała działalność Koła. Każdy uczestnik spotkania otrzymał gazetkę parafialną „Z Niepokalaną”, w której przedstawiono formy działalności w ostatnich 5 latach, a wśród nich: formacja chrześcijańska (dni skupienia, spotkania modlitewno-formacyjne, wspomaganie misji, pielgrzymowanie, prowadzenie różańca w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i z innych okazji, redagowanie gazetki parafialnej „Z  Niepokalaną”), pomoc rodzinom, pomoc charytatywna i praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży (kolonie i wczasy śródroczne, spotkania z kolonistami w ciągu roku, wyjazdy z pomocą charytatywną na Ukrainę, goszczenie w rodzinach dzieci z Kałusza i Doliny), organizacja kulturalnego wypoczynku, spotkania z seniorami, rodzinami wielodzietnymi, jubileusze małżeńskie, obrona każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, marsze dla życia i rodziny.

Uświetnieniem spotkania jubileuszowego były dwa programy artystyczne: „Nie ma jak u mamy” oraz „Do przodu Polsko” w wykonaniu zaprzyjaźnionego zespołu „Perła” z Doliny na Ukrainie, który przybył z ks. Krzysztofem Panasowcem. Był to ich dar wdzięczności z okazji jubileuszu. Wszyscy uczestnicy spotkania złożyli również dar serca na potrzeby parafii w Dolinie oraz budowę katolickiego przedszkola przy parafii.

Marta Przewor

Zdjęcia: Paweł Kieroński