Newsy

Na rzecz wartości. Spotkanie Rady Duszpasterskiej

„Często skupiamy się na tym kto jest winien, polaryzujemy nastroje społeczne, szantażujemy moralnie i dlatego tracimy ludzi. Zaangażowanie na rzecz wartości wymaga pozytywnych programów i działań” – mówił Jacek Sapa podczas spotkania Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej 23 listopada 2019 r. Spotkaniu przewodniczył bp Jan Wątroba, a wśród uczestników obrad był m.in. bp Edward Białogłowski.

Rada Duszpasterska spotkała się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.

Bp Jan Wątroba przedstawił najważniejsze wydarzenia Kościoła powszechnego i lokalnego. „Chcemy, jako Kościół rzeszowski, jak najlepiej i najowocniej włączyć się we wszystkie wydarzenia i zadania, do których zaprasza nas Kościół powszechny i Kościół w Polsce” – powiedział hierarcha wymieniając m.in. setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i 15. rocznicę beatyfikacji ks. Władysława Findysza. „Apeluje do duszpasterzy i wiernych o jak najlepsze przygotowanie do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Warto skorzystać z licznych pomocy przygotowanych m.in. przez archidiecezję warszawską. Zachęcam także do wykorzystania 15. rocznicy beatyfikacji ks. Władysława Findysza z Nowego Żmigrodu do szerzenia jego kultu, gdyż wciąż jest on bardzo mały” – mówił bp Wątroba.

Ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, przedstawił główne założenia nowego programu duszpasterskiego pt. „Eucharystia daje życie”. Program, który zacznie obowiązywać od 1 grudnia, będzie koncentrował się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej (1 rok), Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej (2 rok) i Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa (3 rok). Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

W dalszej części spotkania wystąpił Jacek Sapa, prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, instytucji wspierającej inicjatywy promujące wartość życia i rodziny oraz wywierającej w tym zakresie wpływ na instytucje rządowe. Jacek Sapa przedstawił główne założenia programu „Wspólnota wartości”, którego zadaniem jest zjednoczenie jak najliczniejszych środowisk w celu promowania wartości chrześcijańskich. „Warto się zapytać, czy potrafimy nasze wartości wyartykułować i o nie walczyć czy potrafimy tylko demonizować drugą stronę i protestować? Czy nasze działania są przemyślane i zmierzają do konkretnych celów?” – pytał prezes. Odwołując się do doświadczeń z działalności w ruchu pro life prelegent podkreślił potrzebę pozytywnych działań. „Często skupiamy się na tym kto jest winien, polaryzujemy nastroje społeczne, szantażujemy moralnie i dlatego tracimy ludzi. Zaangażowanie na rzecz wartości wymaga pozytywnych programów i działań (…) Z jednej strony mówimy nie dla LGBT, nie dla in vitro, nie dla kultury obrazoburczej, a z drugiej strony brakuje nam propozycji pozytywnych działań” – mówił Jacek Sapa.

W dyskusji wywołanej wystąpieniami głos zabrali: ks. Przemysław Drąg, Krystian Nowak, Małgorzata Jaworska, Jeremi Kalkowski, ks. Jan Szczupak, s. Anna Telus, ks. Tomasz Ryczek. Wśród tematów pojawił się m.in. temat rodziny. Członkowie rady duszpasterskiej mówili o potrzebie wspierania rodziny, która jest pierwszym środowiskiem wychowania do wartości.

Podsumowania dokonał bp Edward Białogłowski. Biskup zwrócił uwagę na potrzebę doceniania w życiu pojedynczych ludzi i rodzin wspólnot parafialnych. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak