Newsy

Przyjęcie do katechumenatu dorosłych

9 listopada 2019 r., w święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie podczas wieczornej Eucharystii przeżywała obrzęd przyjęcia do katechumenatu dwóch dorosłych osób.

Liturgia, której przewodniczył bp Jan Wątroba, rozpoczęła się przy drzwiach kościoła obrzędem zaliczenia osób, które pragną zostać chrześcijanami do grona katechumenów. Kandydaci najpierw przedstawili się wspólnocie wiernych oraz wyrazili swą gotowość podążania za Chrystusem i wejścia na drogę katechumenatu, po czym biskup modlił się nad nimi słowami egzorcyzmu i nakreślił znaki krzyża na ich czole, uszach, oczach, ustach, piersiach i barkach. Katechumeni przyjęli też krzyże, widoczny znak przynależności do Chrystusa, po czym wprowadzeni do kościoła, aby z całą wspólnotą uczestniczyć w liturgii słowa.

W homilii bp Wątroba nawiązał do rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie, przywołując jej historię i znaczenie dla chrześcijan. Zwracając się do zgromadzonych wiernych oraz do katechumenów, zachęcał do budowania żywego Kościoła, którego fundamentem jest słowo Boże i Eucharystia. Po zakończonej homilii katechumeni otrzymali księgę Ewangelii, aby lepiej poznawali Chrystusa i wiernie go naśladowali w swoim życiu. Liturgia słowa zakończyła się specjalnie przygotowaną modlitwą powszechną, w której wszyscy zebrani modlili się za katechumenów, prosząc dla nich o serce otwarte na naukę Chrystusa, o nieustanną pomoc Bożą oraz o opiekę na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Ostatnią częścią obrzędu było odesłanie katechumenów. Biskup zwracając się do nich wyraził swą radość i zachęcił, aby podążali drogą Ewangelii, po czym symbolicznie odesłał ich z kościoła, gdyż po raz pierwszy w pełni będą uczestniczyć w Eucharystii dopiero wtedy, gdy przyjmą sakrament chrztu. Na zakończenie Mszy św. biskup rzeszowski poprosił wiernych o modlitwę za katechumenów, aby z każdym dniem odkrywali piękno nauki Chrystusa i z odwagą kroczyli ku przyjęciu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Zakończeniem uroczystości była wspólna agapa w salce parafialnej, podczas której katechumeni i towarzysząca im wspólnota dzielili się życiem i duchowymi przeżyciami.

Marta Ślęzak

Zdjęcia: Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych