Newsy

W krzyżu nadzieja. Uroczystość Chrystusa Króla w katedrze

Wpisany przez Tomasz Nowak

„Jesteśmy na świecie, aby stać pod krzyżem, głosić prawdę o krzyżu i bronić krzyża. W nim jest cała nasza nadzieja” – powiedział bp Jan Wątroba w dniu Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w rzeszowskiej katedrze. Podczas Mszy św. nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyli przyrzeczenie, a prezesi oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej otrzymali nominacje.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli infułaci: ks. Stanisław Mac, ks. Wiesław Szurek i 15 księży, wśród nich ks. Stanisław Potera, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej (AK) i ks. Tomasz Ryczek, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM).

W homilii bp Jan Wątroba, na przykładzie dobrego i złego łotra, mówił o dwojakim podejściu do życia i śmierci. „Krzyż to tron Bożej miłości, która daje siebie do końca. Tej miłości nie zobaczą ci, których serce jest pełne szyderstwa. Z Jezusa szydzili członkowie Sanhedrynu, pewni swojej wiedzy i władzy; szydzili rzymscy żołnierze, uzbrojeni wobec bezbronnego, z poczuciem wyższości i władzy; szydził jeden ze złoczyńców. (…) Kiedy ten nieszczęśnik mówi Wybaw siebie i nas, to myśli tylko po ludzku i ma na uwadze wyłącznie wartości doczesne. To ziemskie życie jest dla niego najwyższą wartością, dlatego chce je ratować. Nie dostrzega innego porządku, innej hierarchii wartości, jest duchowo ślepy, całkowicie zamknięty w widnokręgu doczesności. Ukazuje tragedię śmierci wszystkich materialistów. Jest przedstawicielem milionów ludzi naszego świata, którzy widzą tylko i wyłącznie doczesność, nic więcej” – mówił biskup.

Na przykładzie dobrego i złego łotra bp Wątroba mówił również o potrzebie współpracy z Bożą łaską oraz o łasce odrzuconej i wykorzystanej. „Zły łotr jest człowiekiem, który zniszczył swoje sumienie i nie umie już spojrzeć na siebie w prawdzie. Nie wykorzystał szansy, odrzucił łaskę zbawienia. Chrystus jest bezradny wobec niego. Ratownik tak blisko. Wystarczy jeden okrzyk: Ratuj, Panie! Ale tego okrzyku nie ma. Nie można uratować człowieka, który tego nie chce. Nie można zbawić człowieka, który nie wyciągnie ręki do Boga. (…) Zupełnie inną postawę widzimy u łotra, którego nazywamy dobrym. Oczami sumienia patrzy na życie i uznaje prawdę o sobie, spowiada się na krzyżu, mówi, że słusznie ponosi kare, przyznaje się, że czyny jego były złe, wyznaje winę, przyjmuje karę i uznaje jej sprawiedliwość. Umie spojrzeć prawdzie w oczy i to go uratowało” – podkreślił kaznodzieja.

Zwracając uwagę na obecność członków AK i KSM bp Wątroba mówił o potrzebie obrony prawdy o krzyżu. „Stajemy pod krzyżem jako wspólnota Kościoła rzeszowskiego. W tej wspólnocie są członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mamy świadomość szczególnego wybrania, ale też świadomość zadania, które jest przed nami. Jesteśmy na świecie, aby stać pod krzyżem, głosić prawdę o krzyżu i bronić krzyża. W nim jest cała nasza nadzieja. (…) Modlimy się dzisiaj, abyśmy sami przyjmując łaskę po łasce, którą nam Jezus wysłużył na krzyżu, dzielili się radością z odkupienia i przyczyniali do tego, aby świat nie tylko nie odrzucał krzyża, nie usuwał go z przestrzeni publicznej, ale by w nim widział zbawienie i szczęście tu na ziemi i szczęście wieczne” – powiedział hierarcha.

Po wyznaniu wiary 73 młode osoby złożyły przyrzeczenie KSM. Obrzęd przyrzeczenia prowadziła Weronika Lepucka, od 29 października 2019 r. prezes KSM Diecezji Rzeszowskiej. Ceremonia zakończyła się odśpiewaniem hymnu KSM i zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”.

Po Komunii św. bp Jan Wątroba, razem z ks. Stanisławem Poterą, wręczył nominacje 19 nowym prezesom oddziałów parafialnych AK.

Krótkie przemówienia wypowiedzieli kolejno: Weronika Lepucka, Jeremi Kalkowski, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK i ks. Tomasz Ryczek.

Weronika Lepucka, nawiązując do słów papieża Franciszka z adhortacji „Christus vivit” o potrzebie świadectwa o pięknie, wielkoduszności, służbie, czystości, męstwie, przebaczeniu, wierności w małżeństwie, modlitwie, walce o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich i przyjaźni społecznej, potwierdziła gotowość realizowania tych ideałów. „Pragnę zapewnić, że my, młodzi ludzie, zrzeszeni w KSM, chcemy żyć takimi wartościami, chcemy dawać świadectwo i służyć na rzecz wspólnot parafialnych oraz Kościoła rzeszowskiego” – powiedziała prezes.

Ks. Tomasz Ryczek zwrócił uwagę na trudności związane z zachowaniem wierności przyrzeczeniom KSM. „Nie jest łatwo przyrzekać posłuszeństwo, nie jest łatwo przyrzekać, że będzie się służyć. Wczoraj i dzisiaj, podczas przygotowania do przyrzeczenia, mówiliście o swoich obawach. Nie zapominajcie, że składając przyrzeczenia otrzymaliście błogosławieństwo. Macie Boże wsparcie, a wierność przyrzeczeniom jest waszą drogą do szczęścia” – podkreślił asystent KSM.

Na zakończenie Mszy św. bp Wątroba, na prośbę ks. Krzysztofa Gołąbka, proboszcza parafii katedralnej, wręczył dyplomy ceremoniarza Rafałowi Waszczakowi i Dawidowi Różańskiemu, długoletnim członkom Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii katedralnej. (tn)

 

Na zdjęciu Zarząd KSM XIV kadencji. Pierwsza od lewej: Weronika Lepucka – prezes; w środku: ks. Tomasz Ryczek – asystent. Zdjęcie: KSM Diecezji Rzeszowskiej