Newsy

Pokora i uniżenie. Opłatek biskupów i księży

„Boże Narodzenie zaprasza nas, po raz kolejny, do pójścia za Jezusem Chrystusem pełnym pokory i uniżenia” – mówił bp Jan Wątroba do duchowieństwa diecezji rzeszowskiej. 23 grudnia 2019  r. o godz. 20.00 w auli Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe księży zakonnych i diecezjalnych.

W spotkaniu uczestniczył bp Jan Wątroba, bp Edward Białogłowski oraz 48 księży – głównie proboszczowie rzeszowskich i podrzeszowskich parafii oraz pracownicy instytucji diecezjalnych.

Na początku spotkania ks. Wiesław Rafacz, diecezjalny ojciec duchowny, odczytał Ewangelię o Bożym Narodzeniu.

W dalszej części ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, w imieniu zebranych księży złożył biskupom życzenia świąteczne. Kanclerz w krótkim przemówieniu odniósł się do słów proroka Izajasza o narodzie kroczącym w ciemnościach, który ujrzał światłość wielką. „Szczególnie Wam, Czcigodni Pasterze Kościoła, bardzo potrzebna jest światłość z nieba. Rok, który się kończy, był dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla biskupów, dla pasterzy, trudnym czasem zamętu. Tym bardziej patrzymy z nadzieją na żłóbek betlejemski, aby tam znaleźć światło, moc, nadzieję i miłość” – mówił kanclerz.

Duchowny nawiązał także do fragmentu „Pieśni gruzińskiej” Bułata Okudżawy: „Chodźcie, goście, niech każdy czym zechce się u mnie uraczy, / Prosto w oczy powiedzcie, kim jestem i kim mam się stać” (przekład Tadeusza Lubelskiego). „Dzisiaj wszyscy potrzebujemy pasterzy, którzy będą świadkami prawdy, którzy powiedzą nam kim jesteśmy. Potrzebujemy Waszego słowa i waszego świadectwa. Życzę, abyście nas karmili i wzmacniali słowem prawdy, słowem Bożym. Mówcie nam kim jesteśmy i kim mamy się stać” – powiedział ks. Steczkowski.

Bp Jan Wątroba w swoim przemówieniu i życzeniach nawiązał do listu apostolskiego papieża Franciszka „Admirabile signum” o znaczeniu i wartości żłóbka. „Jako pasterze jesteśmy odpowiedzialni za to, aby wyobrażenie o niezwykłej tajemnicy wiary, jaką jest wejście Pana Boga w nasz ludzki świat, wciąż poruszało wiernych i do nich przemawiało. Szczególnie porusza pokora Zbawiciela. Boże Narodzenie zaprasza nas, po raz kolejny, do pójścia za Jezusem Chrystusem pełnym pokory i uniżenia” – mówił biskup.

Odnosząc się do słów papieża Franciszka o Jezusie, który prowadził proste życie, aby nas nauczyć uchwycenia tego co istotne, bp Wątroba mówił o pierwszorzędnym znaczeniu zbawienia: „Weźmy sobie do serca te słowa, abyśmy rzeczywiście, gdy inni robią tysiące rzeczy, byli pierwszymi świadkami tego, co istotne, tego co ma znaczenie, co ma sens, a jest to zbawienie. Chodzi o to, aby najpierw poznać, co jest dla nas istotne, i z tą wiedzą iść do braci i sióstr. Życzę, abyśmy w tym dziele byli gorliwi i szli z pośpiechem. Tak wiele rzeczy jest zbytecznych, nieważnych, przeszkadzających w osiągnięciu zbawienia” – zauważył hierarcha.

Na zakończenie bp Wątroba życzył księżom doświadczenia miłości. „Niech ten świąteczny czas i poświąteczne dni będą ciągłym wychodzeniem ku miłości, spotkania z miłością i doświadczenia miłości. Jezus Chrystus w żłóbku jest znakiem miłości, którą trudno pojąć. Niech obcowanie z Nim otwiera was na nadprzyrodzony świat wiary, łaski i miłości, abyście potem z tymi darami szli do innych” – powiedział biskup. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak