Newsy

Zaproszenie. Rekolekcje Biblijne

Wpisany przez Natalia Janowiec

Księża Misjonarze Saletyni z Dębowca zachęcają do udziału w rekolekcjach biblijnych, które rozpoczną się w styczniu 2020 roku.

Nauki zostaną przeprowadzone w czterech sesjach w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu.

Prowadzący:

Ks. dr hab. Adam Kubiś

Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, Kielcach i Orchard Lake (USA).

Ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Profesor nauk teologicznych specjalność biblistyka, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Członek Rady Doskonałości Naukowej.

Ks. dr hab. Roman Bogacz

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

Katedra Egzegezy Nowego Testamentu, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca Seminarium Redemptoris Mater w Trieste (Włochy) i Winnica (Ukraina).

Szczegółowe informacje dostępne są na plakatach oraz stronie internetowej centrum.saletyni.pl.