Newsy

Ks. Paweł Batory został doktorem

Ostateczny kres a ostateczny nasz z nieprzyjacielem naszym boj. Program ikonograficzny wystroju kościoła Trójcy Świętej w Krośnie jako przykład kontrreformacyjnej sztuki kościelnej doby baroku” – to tytuł rozprawy doktorskiej przygotowanej przez ks. Pawła Batorego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

29 stycznia 2020 r. Rada Instytutu Nauk o Sztuce na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL nadała ks. Pawłowi Batoremu, dyrektorowi Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, stopień naukowy doktora. Obrona pracy doktorskiej odbyła się 19 grudnia 2019 r.

Ksiądz Batory przygotował rozprawę doktorską w Instytucie Nauk o Sztuce pod kierunkiem dr hab. Bożeny Kuklińskiej, prof. KUL, kierownik Katedry Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa. Jego dysertacja dotyczy kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Krośnie. Autor podjął próbę zrekonstruowania wyglądu wnętrza kościoła w XVII i XVIII w. oraz spróbował odczytać treści wyrażone za pośrednictwem zgromadzonych dzieł sztuki. W programie ikonograficznym wystroju fary krośnieńskiej wyróżnił kilka warstw znaczeniowych: dogmatyczną, moralizatorską, komemoracyjną oraz polemiczno-apologetyczną. Ks. Batory zajął się szczególnie warstwą propagandową, zgodną z panującym wówczas w Kościele rzymskokatolickim paradygmatem kontrreformacyjnym, stawiając hipotezę, że jest ona wymierzona przede wszystkim przeciwko doktrynie polskich arian. Po zbadaniu doboru scen i postaci oraz sposobu zestawienia ich ze sobą, autor uznał wątek antyariański za element wyróżniający ów program i łączący w jedną, spójną całość bogate i różnorodne wyposażenie malarskie i rzeźbiarskie krośnieńskiej fary.

Recenzentami pracy byli: bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Obronę prowadziła dr hab. Aneta Kramiszewska, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa. W komisji, obok dr hab. Kramiszewskiej, promotora i recenzentów zasiadał dr hab. Krzysztof Gombin, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej.

Po przedstawieniu głównych założeń rozprawy doktorskiej swoje oceny, uwagi i pytania przedstawili recenzenci. Po odpowiedziach księdza Batorego i dyskusji komisja doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony. 29 stycznia 2020 r. Rada Instytutu Nauk o Sztuce nadała ks. Pawłowi Batoremu stopień naukowy doktora. (tn)

Zdjęcia: ks. Krystian Winiarski