Newsy

Ks. Rafał Flak obronił doktorat

„Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II” – to tytuł rozprawy doktorskiej przygotowanej przez ks. Rafała Flaka na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

29 stycznia 2020 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. Rafała Flaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Droga naukowa ks. Flaka wiodła przez WSD w Rzeszowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i UPJPII.

Ksiądz Flak przygotował rozprawę doktorską w Instytucie Liturgicznym pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Kazimierza Panusia, kierownika Katedry Homiletyki. Dysertacja ks. Flaka ukazuje funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Ks. Flak szukał odpowiedzi na pytanie o funkcje jakie wyznaczają kaznodziei papieże od czasu Soboru Watykańskiego II. W wyniku badan wyróżnił cztery podstawowe funkcje kaznodziei obecne w nauczaniu wymienionych papieży: prorocką, herolda, wychowawczą i ewangelizacyjną.

Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Jan Twardy z Uniwersytetu Śląskiego i dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL.

Obronę prowadził ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII, kierownik dyscypliny nauki teologiczne Wydziału Teologicznego. W komisji, obok kierownika, promotora i recenzentów zasiadali: s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII, kierownik Katedry Teologii Liturgii i ks. dr hab. Witold Ostafiński, adiunkt w Katedrze Homiletyki.

Po przedstawieniu głównych założeń rozprawy doktorskiej swoje oceny, uwagi i pytania przedstawili recenzenci. Po odpowiedziach księdza Flaka i dyskusji komisja doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony. W najbliższych dniach projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk teologicznych ks. Rafałowi Flakowi zostanie przedstawiony Radzie Wydziału Teologicznego UPJPII. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak